V posledních letech se všude mluví o sebelásce, a o tom, jek bez ní nejde žít. Najít si kvalitní vztah ani odpovídající práci. Jak v sobě ale sebelásku najít?

Když byly mladé naše maminky o nějaké sebelásce nebylo nikde ani vidu ani slechu. Ovšem poslední léta se staví po bok stresu – tedy hodně se o ní mluví a také je prý vina, tedy její nedostatek, mnoha životními neúspěchy. Psychologové se shodují, že zdravá sebeláska každého z nás začíná v dětství, v přístupu našich rodičů, v tom jestli jsou nám schopni dát bezmeznou lásku a podporu. Většina z nich by to asi udělala ráda, ale leckdy toho nejsou schopni, protože sami nemají vyřešený vztah k sobě – je to takový začarovaný kruh. Stejně tak se odborníci shodují, že vypěstovat zdravou sebelásku v dospělosti není jednoduché, ale jde to, aspoň z části. A jak tedy na to?

Přestaňte se řídit názory ostatních

Je to velmi těžké, ale bez schopnosti zdravé sebelásky máme tendenci se neúměrně spoléhat na názory druhých. Pokud patříme mezi submisivní typy, jsme ochotni se ztotožnit s názory partnera nebo přátel na naší osobu. A pokud vedle sebe nemáme ten správný protějšek, může to vést k podhodnocování se. Proto je nejdůležitější, jako první věc v hledání sebe sama, „jít dovnitř nikoli ven“, tedy hledat odpovědi ve svém srdci a mysli a neřešit, co si o vás myslí ostatní. Lehce se to říká, ale jednoduché to není. Někdy je potřebné navštívit psychologa nebo kouče, který vás nasměruje. Poradit se můžete i s astrologem či kartářem, ale důležité je nastoupit na cestu sebepoznávání se, přijmutí svých chyb i kladů…

Nebojte se vyjádřit emoce

Na cestě k sobě se vynoří mnoho emocí, negativních – vztek, zlost, žárlivost… – je důležité je v sobě nedusit. Vztek možná dnes není moderní, ale vykřičet se někde v lese, nebo vyplakat doma na gauči je nutné, čím víc emocí pustíte ven, tím více se vyčistíte a budete schopni jít dál. Je důležité vědět, že sebehledání není plynulé, a nejde ho „sfouknout“ za dobu, kterou si vyhradíte. Plyne nezávisle na nás a také má etapy, obvykle, když se někam „posuneme“, chvilku se věci musí usadit, než načerpáme síly k dalšímu hledání.

Pozitivní přístup je základ

Nechci vám tvrdit, že jen pozitivní přístup je možné si udržovat pořád, ani to není přirozené. Ale na situaci se vždy dá podívat dvěma způsoby a to na jakoukoli situaci. Psycholožka Nancy Weiser říká „Vím, že rozchod je obvykle zlou událostí, ale i na něj se dá dívat ze dvou úhlů. Plakat nad tím, že nás opustila láska našeho života, i přes to, že jsme věděli, že nám to poslední léta neklape a jen před tím zavírali oči. Nebo to brát tak, že tenhle vztah už neměl budoucnost a bylo to trápení pro obě strany. Povolíme si určitou dobu truchlení a pak si řekneme, že se před námi otevírají nové dveře a možnosti… Je jen na nás, který úhel pohledu si vybereme…“

Foto: depositphotos.com/casther/ free

Léta se věnuje nejstarší medicíně světa ajurvédě, aromaterapii a józe a stále se zdokonaluje dalším studiem.