Každý z nás si jistě umí vybavit rozmanité životní trable a situace, které nás přiměly volat pomyslně o pomoc. Někdy stačí promluvit si s někým blízkým, dopřát si čas a oddech. Někdy se nás ale potřeba pomoci drží a to, co zabírá běžně, najednou nefunguje. Na koho se ale obrátit? První dobrou bývá obvykle psycholog, který už dnes není vnímán jako lékař, jenž všechny rovnou odešle tak říkajíc do Bohnic. Je ale skutečně nutné při každé takové potřebě vyhledat psychologa anebo by se některé situace daly řešit i s pomocí životního kouče?

Kdo je životní kouč

„Životní kouč je profesionál, který vám pomůže dosáhnout osobních nebo profesních cílů, přibližuje oficiální definici koučka Helena Theunissen, a dodává: „Tahle definice je pro mě poměrně dost zužující. V rámci koučinku se věnuji rozboru situace, ve které se můj klient nachází. Je třeba získat nadhled, situaci malinko zklidnit, zpřehlednit a oddělit co se ho týká a co ve skutečnosti ani jeho problém není. A pak se ve druhé části skutečně zaměřit na to, co si přeje, čeho chce dosáhnout, povzbudit jej, inspirovat a motivovat.“

Přístupy k life-coachingu se liší (ať už pojetím, které vnáší sám kouč či jeho vzděláním a zaměřením), nicméně všichni životní kouči se zaměřují na sílu a schopnosti každého jednotlivce, hledání, odhalení a udržení motivace, a také k získání odvahy a nalezení cesty ke splnění klientových snů a přání, kterým může být právě i dosažení životní pohody.

Kdo je psycholog

Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný člověk, což být life coach nemusí. V rámci svého vzdělávání získává znalosti o vývoji a fungování lidské psychiky, o principech mezilidských vztahů, o duševních poruchách a jejich léčbě a mnohem jiné. Své dovednosti obvykle uplatňuje v rámci psychoterapie či psychologického poradenství.

Pět zásadních rozdílů

  1. TÉMA

Obecně lze říct, že psycholog se zaměřuje na duševní zdraví a emoční uzdravení, zatímco life coach se orientuje na stanovení a dosažení zvolených cílů. Pokud jsou vaším problémem například úzkostné stavy, deprese, panické ataky, omezující traumata z minulosti, komplikovaný vztah sám k sobě, na místě je určitě pomoc psychologa.

Life coaching pomůže v situaci, kdy máte pocit, že váš život stagnuje, že chcete rozvinout svůj potenciál, využít nabyté zkušenosti jiným způsobem či udělat další krok v kariéře, zlepšit mezilidské vztahy, překročit pověstné komfortní zóny, najít či upevnit motivaci, najít inspiraci, být pánem svého života a převzít za to odpovědnost, zvolit si nové výzvy a dosáhnout jich.

2. NAUČENÉ DOVEDNOSTI

Terapeuti pomáhají klientům podívat se na svou minulost, aby překonali hluboce zakořeněné problémy, zatímco life coachové jsou tu, aby vám pomohli odrazit se.

Dovednosti, které se naučíte od terapeuta, jsou k tomu, aby podporovaly hojení jakékoli jizvy z minulosti. Koučování odhalí způsoby a nástroje, které vám pomohou dosáhnout větších snů nebo se osvobodit, pokud se ve svém životě cítíte zaseknutí.

3. FOKUS

Při terapii čelíte minulosti, abyste se posunuli kupředu. Zkoumáte své nitro a emoce. Na terapeutických sezeních se často vracíte k emocionálním zážitkům, traumatům, naučeným vzorcům chování a přesvědčení, které jste získali v minulosti a dodnes vás ovlivňují; a spojujete je, abyste pochopili, jak a proč vás nyní přivedly do situace, ve které se nacházíte.

Life coaching se zajímá především o teď a o potom. Věnuje se zhodnocení dnešní reality s ohledem na budoucí nastavení. Zohledňují se životní zkušenosti, zážitky a milníky, neboť právě ty člověka dovedly tam, kde se nachází. Spolu s koučem se hledá jejich význam pro budoucnost. Cílem koučování není nutně vracet se do minulosti a řešit ji, nýbrž soustředit se na přání a plány na teď a do budoucna. Hlavní otázka v coaching zní: Kde jste teď a kde chcete být?

4. STRUKTURA

Struktury terapeutického sezení závisí na typu léčby. Na počátku je konzultace, kdy se mají klienti a terapeuti příležitost vzájemně se lépe poznat a posoudit, zda si vyhovují. Struktura následných sezení závisí na přístupu terapeuta a typu léčby.

Koučovací sezení jsou strukturována tak, aby usnadňovala posun. „Životní kouč začíná úvodním sezením, které slouží k popisu klientovi životní situace, upřesňujeme společně zadání (co chcete, kde chcete být, jak chcete žít…) a také k zjištění toho, zda si s koučem bude klient vyhovovat,“ vysvětluje Helena Theunissen na svém webu www.helenatheunissen.cz.

Následná sezení jsou navržena tak, aby spolu klient a kouč mohli rozpoznat klientovi silné stránky a hodnoty. Smyslem koučování je neustálý posun a směřování k vybranému cíli, ať je jím nová práce nebo subjektivní pocit spokojeného života.

5. DÉLKA PROCESU

Terapie často nemá stanovený konec. Sezení mohou probíhat nepřetržitě několik měsíců nebo let. V lifecoachingu záleží na stanoveném programu a potřebách klienta, ať už se jedná o power schůzku na řešení situace ad-hoc, nebo sérii šesti sezení nad řešením určité životní situace či změny.

Čemu ještě věnovat pozornost?

V obou případech je třeba sledovat odbornost, zda se profesionál zabývá tématy, která hodláte řešit, a hlavně: zda jsou vám setkání příjemná. Jak psycholog, tak kouč by měli umět vytvořit bezpečné prostředí, v němž si můžete dovolit mluvit otevřeně a upřímně. Přístup vybraného specialisty by s vámi měl souznět a měli byste se cítit příjemně i přes to, že ne každé setkání jednoduché.

Foto: archiv firmy

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.