Společenskou hru Scrabble vymyslel v roce 1933 architekt Alfred Mosher Butts a stejně jako tehdy, i dnes zvedá náladu milionům lidí po celém světě. Hra založená na sestavování slov z jednotlivých písmen je fenoménem a již několik desetiletí trénuje hráčům mozek a pozvedá je na duchu, což se v době pandemie hodí více než kdy jindy.

Co je Scrabble?

Hra s písmenky je určena pro dva až čtyři hráče a na její desce se nachází 225 herních políček, na které se umisťují kameny s písmeny a podobně jako u křížovky se tvoří slova směrem z hora dolů a zleva doprava. Jednotlivá písmena jsou ohodnocena body a čím více jich hráč nasbírá, tím větší je jeho šance na vítězství.

Trocha historie

V roce 1929 došlo k významnému propadů akcií na americké burze, a tím odstartovala hospodářská krize, která ovlivnila celá třicátá léta a zasáhla téměř celý svět. O práci přišly miliony lidí a mezi nimi i americký architekt Alfred Mosher Butts.

Třicetiletý Butts se vrhl na analýzu populárních her, které roztřídil do třech kategorií: na číselné (např. bingo), pohybové (šachy) a slovní (přesmyčky). Přemýšlel o tom, proč jsou slovní hry méně populární než ostatní hry a došel k závěru: „Existuje jedna věc, která brání tomu, aby slovní hry byly tak populární jako karetní: nemají totiž žádné skóre!“ V hlavě se mu zrodila myšlenka propojit výhody všech třech typů her, přičemž chtěl zachovat vzrušení z náhody, výsledek by mohly ovlivnit dovednosti hráče a nechyběly by ani slovní přesmyčky. Idea uzrála a světlo světa spatřila hra s názvem Lexico.

Během 30. a 40. let ji Butts vylepšoval a název změnil na Criss cross words. Svůj vynález nabízel zavedeným výrobcům her, ale z jejich strany narážel na nezájem. K obratu došlo až po setkání s podnikatelem Jamesem Brunotem, který byl vášnivým hráčem deskových her. Tomu se myšlenka ihned zalíbila a společně upravili název na Scrabble, který definuje něco uchopit, sebrat nebo se něčeho držet a hra se slovy se dostala do komerčního prodeje. Dnes patří k nejoblíbenějším „deskovkám“ na světě, o čemž svědčí i fakt, že se prodává ve dvaceti devíti různých jazycích. 

Proč hrát Scrabble?

Jaký vliv má hraní této hry na vizuální rozpoznávání slov a mozek vůbec, se zabývala studie Iana Hargreavese z univerzity v Calgary, který došel k zajímavým závěrům. Potvrdilo se totiž, že populární hra se slovy významně zvyšuje intelektuální zručnost, a to i u dospělých jedinců. Co to znamená? Hráči Scrabblu jsou chytřejší než ti, kdo ho nehrají!

Přínosy:

  • zlepšuje paměť
  • zvyšuje koncentraci a pozornost
  • hráči lépe pracují s textem a chápou jednotlivá slova
  • hraní deskové hry stmelí rodinné příslušníky a utuží vztahy
  • hra s písmenky zvedne náladu

 

Foto: Pixabay.com