Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče v Loretě Rumburk nabízí prožitek jednoho dne v době baroka. V sobotu 15. září 2018 během Loretánských slavností 2018 jsou připraveny divadelní pohádky, koncerty, komentované prohlídky a tvoření ve výtvarných dílnách. Děti čeká psaní husím brkem a perkem, zdobení perníků.

Premiérově se představí nově vytvořená výstava o historii Lorety s interaktivními prvky scénografa Kamila Bělohlávka. K vidění bude multimediální prezentace poutních míst a křížových cest Šluknovska od fotografa Jiřího Stejskala. Dětské i dospělé návštěvníky čeká půjčovna historických kostýmů z období renesance a baroka. Připraveny jsou komentované prohlídky s průvodcem. Kulturní program nabízí divadelní představení pro děti a vystoupení místních pěveckých sborů. Soubor Avrix v loretánské kapli zahraje a zazpívá renesanční písně. Studio DAMÚZA přiveze pohádku „Medvědí princ“ a interaktivní představení „Deset-dvacet-Sova“. Na závěr Loretánských slavností vystoupí od 16.30 hod. v kostele sv. Vavřince soubor Musica Poetica.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet práci v tiskařské tvůrčí dílně Studia DAMÚZA (11.40-12.40). S lektorkou Hanou Šromovou je čeká tvorba barokního ornamentu (12.55-13.55) a v Divadle zázraků vytvoření vlastního prostorového příběhu zvaného karigami (14.45-16.15). Připraveno je i psaní husím brkem a perkem a zdobení perníků. Po celý den bude k vidění nová podoba vyřezávané miniatury loretánské kaple. V ambitu si můžete prohlédnout česko-německou výstavu fotografií „Památky osiřelé“.

Loretánské slavnosti připravuje od roku 1997 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Jsou koncipovány jako hudební a divadelní slavnost pro celou rodinu. Konají se v barokním areálu a mariánském poutním místě z 18. století. Pořádají se jako připomínka dostavby a posvěcení loretánské kaple, k němuž došlo 15. září 1707.

Kulturní program Loretánských slavností 2018 v Rumburku:

  • 10.00 – zahájení (nádvoří)
  • 10.20 – 10.50 – Soubor Sedmihlásek z výběžku, vede René Habich (nádvoří)
  • 10.55 – 11.35 – Divadelní pohádka Medvědí princ Studia DAMÚZA (nádvoří)
  • 11.40 – 12.10 – Renesanční písně souboru Avrix – Kateřina Hájková (zpěv), Danuše Pospíšilová (kytara)
  • 12.30 – 12.50 – Multimediální prezentace poutních míst a křížových cest Šluknovska, vernisáž stálé výstavy o historii Lorety v Rumburku (kostel sv. Vavřince)
  • 12.55 – 13.15 – Dětský pěvecký sbor Pastelky při ZŠ Pastelka, o.p.s. v Rumburku (kostel sv. Vavřince)
Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.