Každé druhé manželství v České republice končí rozvodem. Tato událost je bolestná nejen pro oba partnery, ale také pro děti, které většinou milují maminku i tatínka stejně, celé situaci nerozumějí a často si ji mohou klást za vinu.

Děti vnímají atmosféru

Malé děti nedokáží neshody a rozvod rodičů nijak logicky vyhodnotit ani pochopit, o to vnímavější jsou k negativním emocím i k celkové energii a atmosféře, která doma panuje. Rozchod rodičů vnitřně řeší, ačkoli jejich vnější reakce se v závislosti na věku různí a nemusejí být vždy na první pohled evidentní.

Od kojenců k předškolákům

Ty nejmenší děti, kojenci a batolata, mohou na nepříznivou atmosféru reagovat pláčem, hněvivou grimasou v obličeji, zvýšenou dráždivostí, plačtivostí nebo nespavostí. Předškoláci mohou začít stagnovat ve vývoji, případně ztrácet zájem o hraní, školáci mohou zanedbávat své školní povinnosti, projevovat se agresivněji, depresivněji nebo být více uzavření.

Můžu za to já

Všeobecně známou reakcí dětí je to, že si vinu za rozchod rodičů přisvojí. Vnitřní pocit viny často nejsou schopny vyjádřit slovy, stydí se nebo se bojí a navíc si přirozeně myslí, že rodiče jejich pocity vnímají, že o nich zkrátka vědí. Takové děti pociťují strach a úzkost, což se může navenek projevovat zvýšenou agresí, poruchou příjmu potravy nebo ztrátou kreativity a chuti si hrát. Častá je také stagnace ve vývoji.

Chci vrátit čas

Britská sociální poradkyně a autorka několika knih Heather Smith, jež přes čtvrt století pracuje v ústavních zařízeních pro děti, tvrdí, že takové děti jsou často fixovány na rodiče, případně se vracejí k chování, které už vývojově překonaly, vracejí se do období nebo do fáze, kdy byl pro ně život jednodušší, pochopitelnější. Ty děti, které působí vyrovnaně, si své strachy mohou kompenzovat v noci prostřednictvím děsivých snů nebo pomočováním.

Láskyplné prostředí

V zájmu rodičů je, aby dětskou psychiku nezatěžovali setrváváním v nefunkčním vztahu a nasměřovali ke svým dětem velkou dávku pozitivní i empatické energie. Děti je potřeba na rozvod zcela otevřeně připravit, vše jim s ohledem k jejich věku vysvětlit a ujistit je o tom, že jsou milované a na rozvodu nenesou absolutně žádnou zodpovědnost.

Foto: depositphotos/SergIllin

Redaktorka časopisu Sedmička a webu Ženydívky.cz. Má ráda literaturu, dokumenty, přírodu a procházky starou Prahou.