Nastupuje vaše dítě v září do školy a bude to pro něj premiéra? Pak vás čeká velmi důležité období, které vám pomůže několika radami zvládnout dlouholetá pedagožka.

Hlavní metodička vzdělávací společnosti Tutor Jana Pácalová vám dá tipy, jak dítě na nástup do první třídy připravit a jak s ním pak pracovat v adaptačním období prvního půl roku.

Nemá smysl strašení ani přílišná úzkostlivost

Jako rodiče si musíme uvědomit, že dítě čeká řada změn psychických, sociálních i fyzických. Zvládne je lépe, pokud jej nebudeme stresovat výhrůžkami typu: „Ve škole ti ukážou, tam tě srovnají, tam si tohle nedovolíš.“ Neblahým opačným extrémem pak je pozice některých úzkostných maminek, které každou chvíli dítěti nervózně říkají: „Ono už ti to brzy začne, viď. Neboj, nějak to společně zvládneme.“ Školu neprezentujte jako negativní místo a zdroj stresu, ale ani ji nelakujte narůžovo.

Dítě motivujte, ať se má na co těšit

Před nástupem do školy a v prvním adaptačním období dítěti vyprávějte, co všechno se ve škole může dozvědět a s čím vším mu škola může pomoci. Třeba když se dítě ptá na výletě na druh nějakého stromu, květiny nebo třeba na rychlost letadla na obloze, můžete odpověď propojit s tím, že i takové věci se ve škole naučí.

Nesrovnávejte s jinými dětmi

Na rozdíl od školky se děti ve škole setkají se známkováním či budou jiným způsobem za své výkony hodnoceny. Najednou tak bude mnohem jednodušší děti a jejich úspěchy navzájem porovnávat. Nedělejte to ale před svým dítětem. Rodiče často mají přehnaná očekávání. Je nutné si uvědomit, že vašim dětem nemůže jít všechno, každé dítě vyniká v něčem jiném. Rodič by v tomto měl stát nohama na zemi a vnímat reálné možnosti svých dětí.

Jak na ranní odchody do školy

Vyplatí se nastavit dítěti pravidelný režim: ve stejnou dobu chodit spát i vstávat. Tašku ať si samo připraví už večer, vy vše jen zkontrolujte. Ráno raději počítejte se čtvrthodinou navíc na vstávání, dostatek času ponechte i na snídani. Aktovku ať si dítě nosí samo, neměla by mu ji vláčet maminka.

Mobil a klíče: ano, nebo ne?

Pokud bude nadále pokračovat „školkový“ režim, kdy dítě někdo doveze až ke škole a pak jej vyzvedne z družiny, jsou mobil a klíče pro prvňáka zcela zbytečné. Ani dnes většina dětí ze třídy mobil v první třídě ještě nemá, to až tak o dva tři roky později. Pokud ovšem bude dítě do školy chodit nebo dojíždět samo, může být mobil prostředkem, jak zkontrolovat, že v pořádku dorazilo.

Jak dítě zvykat na nové povinnosti?

Seznam povinností se oproti školce významně navýší a je zapotřebí na to dítě v adaptačním období prvního půl roku zvykat. Dbejte ale na to, aby si co nejvíce povinností a úkolů hlídalo samo a neslo za ně zodpovědnost. Ať vám samo řekne, co má daný den za úkoly, spíše než abyste to hledali v notýsku nebo v on-line systému školy vy. Stejně tak i u úkolů jen asistujte, nedělejte je za dítě.

Jak na kroužky

Je důležité to s kroužky nepřehnat, samotná 1. třída představuje značnou zátěž a nezapomínejte, že spoustou zájmových činností se bude dítě zabývat i v družině. Pokud by k tomu mělo zvládat ještě například 2hodinový trénink každý den, může to být moc. Děti také potřebují mít volný čas pouze pro sebe, někdy si jen tak pohrát, odpočinout si. Samozřejmě ale respektujte osobnost dítěte: některé nabitý program vyžaduje, jiné potřebuje více klidu.

Jak se vyrovnat se sociálními změnami

Dítě se často mnohem víc než známek nebo nových povinností obává, jaké si ve třídě najde kamarády. Možná půjde o úplně nový kolektiv. Dítě si v něm bude muset vybudovat sociální pozici, naučit se hrát svoji roli. Nebo se třeba stane, že si nejlepší kamarádka ze školky sedne s někým jiným. To jsou věci, které děti velmi prožívají. Dejte dítěti příklad někoho staršího, kdo si také našel ve škole úplně nové kamarády. Vysvětlete mu, že s kamarády ze školky se mohou vídat i jinde, třeba na dětských oslavách. U introvertnějších dětí třeba požádejte o pomoc a asistenci v tomto ohledu i paní učitelku. Celkově platí: naslouchejte, buďte trpěliví, chápající.

 

foto: pixabay/stux/ambermb