V našich končinách se traduje, že je pátek třináctého smolný a nešťastný den. Například černá kočka přes cestu je v tuto dobu jasným špatným znamením. Chorobná obava z pátku třináctého má dokonce i svůj odborný termín. Odkud se vzala pověra, že se máme tohoto dne obávat?

Během roku se můžeme dočkat pátku třináctého minimálně jednou a maximálně třikrát. Letos byl v kalendáři dvakrát, a to 13. ledna a nyní 13. října. A podobné to bude i příští rok, kdy tento „smolný den“ nastane v prosinci a září.

Imaginární strach

V mnoha kulturách platí číslo třináct za nešťastné a fóbie z třináctky způsobila například to, že v některých hotelech jednoduše chybí patro s tímto číslem. Jsou ale i takové kultury, kde je naopak symbolem štěstí, například v židovské kabale.

Fóbie z pátku třináctého může být tak silná, že člověk, který jí trpí, neplánuje na tento den žádné důležité akce a možná dokonce ani nevychází z domu, aby se něco zlého nestalo. Odborně se strach ze třináctky jmenuje triskaidekafobie. I chorobná obava z pátku třináctého má svůj vlastní termín, který zní paraskavedekatriafobie.

Proč právě toto číslo?

Není zcela jasné, odkud pramení strach z třináctky. Jako špatný a nešťastný den je zaznamenán například v severské mytologii. V mýtu o dvanácti bozích, kteří zasedli k večeři ve Valhalle se uvádí, že se k nim nečekaně přidal třináctý nezvaný host. Šlo o Lokiho, boha lsti a falše, který následně zapříčinil smrt jiného boha, Baldera. Země se v tu chvíli zahalila do tmy a nastalo truchlení.

Třináctka je smolné číslo i v křesťanství, kdy podobně jako u severských kolegů zasedl Ježíš se svými učedníky k poslední večeři. Bylo jich dvanáct, než se k nim přidal zrádný Jidáš, 13. host u stolu. Na Velký pátek pak došlo k ukřižování Ježíše.

Pátek třináctého nevnímali lidé až do 19. století až zas tak negativně. I když se traduje, že příběh tohoto smolného dne odstartoval 13. října 1307, kdy zahájil francouzský král Filip IV. zvaný Sličný pronásledování, mučení a zabíjení templářů. Pro toto společenství byl pátek třináctého prokletým dnem.

Na co si dát pozor

Kdo chce projít dnem „bez ztráty kytičky“, ten by měl vykročit do nového dne pravou nohou. Pokud doma něco zapomene, rozhodně by se pro to neměl vracet, protože to nosí smůlu. Také je třeba vyhnout se obloukem černým kočkám a dát si pozor na rozbíjení zrcadel, což značí sedm nešťastných let.

Opravdu (ne) šťastný den?

Jak se ukazuje ze statistik, neexistují důkazy o tom, že by se v tento den dělo více dopravních nehod, požárů i jiných katastrof než je běžné. Pátek třináctého je jednoduše den, jako každý jiný. A vězte, že například v Itálii je třináctka považovaná za šťastné číslo!

 

Foto: Depositphotos