Rozdávání vysvědčení se kvapem blíží. Nastává doba, kdy rodiče řeší otázku, jestli své děti za studijní úspěchy odměnit, případně jak je motivovat k lepším výsledkům. Přehled o tom, jak si v uplynulém školním roce vaše ratolest vedla v jednotlivých předmětech, není jen bezvýznamný cár papíru. Přináší totiž plody studijního úsilí za posledních 10 měsíců. Ať už jsou sladké, či trochu trpčí, neměli byste je přecházet bez povšimnutí.

Jako dospělí jsme už nějaký ten pátek ze školních lavic venku a na povinnou docházku vzpomínáme s nostalgií. Proto si často neuvědomujeme, jak důležitý okamžik představuje pro žáky den, kdy se chodí pro vysvědčení. Celý rok se snaží nejen kvůli sobě, ale také kvůli rodičům prospívat s dobrými známkami. Na konci června si pak dojdou pro výsledky své práce. A věřte, že i když se na něm nevyjímají jen samé biče, zaslouží si toto lejstro vaši pozornost.

Odměna a zároveň motivace pro další školní rok

Pochopitelně můžete dosažené úspěchy ocenit hmotným dárkem přiměřené hodnoty. Vhodná je například kniha, sportovní potřeby atd. Možností máte však více, dokonce i nápaditějších. Pojměte konec školního roku slavnostně a vyrazte i se zbytkem rodiny na sváteční oběd, případně večeři. Pokud si společně strávený čas nad něčím vynikajícím navíc naplánujete na víkend, můžete ho spojit s rodinným výletem nebo zajímavou akcí, kterých je teď s příchodem léta bezpočet. Užijete si tak vzájemné přítomnosti a zase utužíte rodinné vazby.

Pokud je vaše dítě tvořivé, skvělým dárkem může být možnost kreativně se vyřádit a zároveň projevit svoji osobnost. „Kreativita není dobrá jen pro umělce. Ve všech oborech je nedocenitelnou vlastností, protože se dá využít při aktivním a vynalézavém řešení problémů a při vymýšlení nápadů a vizí. Děti, u kterých se podporují tvůrčí schopnosti už v raném věku, jsou vnímavější, nápaditější, oplývají větší spontánností a uměním improvizace. Mají mnohovrstevnatou osobnost. Jsou živější, zvídavé, hranice svých možností neustále posouvají dál, mají odvahu a stále na sobě pracují,“ říká Lenka Pachmanová, spolumajitelka e-shopu s výtvarnými a kreativními potřebami Idea Creative.

„V Idea Creative věříme, že v každém dítěti dřímá skrytý umělec, jen je třeba jeho talent objevit a nadále i podporovat a rozvíjet. Systematické práci s dětmi se věnujeme již několik let. Nejen v rámci pravidelných dětských tvoření či příměstských kreativních táborů, ale i pořádáním tvořivých dílen ve školách, školkách či na rodinných a firemních oslavách. Kromě toho provozujeme e-shop Koralky-dekorace.cz, kde můžete za nízké ceny nakoupit nespočet kreativních a výtvarných pomůcek. Můžete tak vašemu dítěti dopřát pomyslný rozlet, aniž byste zatížili váš rodinný rozpočet,“ vysvětluje Lenka Pachmanová.

Odměňujte nejen výsledné známky, ale i snahu

Nelze všechny děti měřit stejným metrem. Každé dítě je unikátní co do schopností, přirozeného nadání a zájmů. Porovnávat děti „tabulkově“ mezi sebou, aniž byste přihlédli k jejich specifické osobnosti, vždy přináší více škody než užitku. Dostat z matematiky dvojku nebo trojku, když se za ní skrývá obrovská vůle a stohy papírů s propočítanými příklady, je větší úspěch než v případě, že je dítě na počty přirozeně talentované a získá bez větší námahy jedničku. Zachovejte si zdravý úsudek a berte ohledy na potomkovy silné i slabé stránky, podle toho pak k přistupujte. Nevyvíjejte na něj zbytečně vysoké nároky. Ty mohou vést ke zbytečnému stresu a následné frustraci, když se požadované výsledky i přes sebevětší snahu nedostaví.

 

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.