Vyšetření plodu testem Harmony je neinvazivní způsob vyšetření, který nastávajícím matkám poskytuje příležitost získat informace o případných chromozomálních odchylkách již od desátého týdne těhotenství.

Na českém trhu byla představená zajímavá novinka, kterou jistě ocení všechny nastávající maminky. Test Harmony nabízí neinvazivní vyšetření plodu, jednoduchý, bezpečný a velmi přesný krevní test, který zjišťuje pravděpodobnost určitých genetických poruch, jako je například Downův syndrom.

Harmony je neinvazivní screeningový test DNA plodu z krve matky. Testem se u plodu analyzuje pravděpodobnost přítomnosti trizomie 13, 18 a 21. V případě požadavku je možné u plodu zjistit i pohlaví dítěte, příp. abnormality pohlavních chromozomů. Rovněž je možné provést rozšířenou analýzu mikrodelece 22q11.2, která způsobuje DiGeorgův syndrom.

Test hodnotí následující parametry:

  • Trizomie
  • Downův syndrom
  • Edwardsův syndrom
  • Patauův syndrom

Foto:depositphotos/mark@rocketclips.com

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.