Organizace ONKO Unie, zahájila další část kampaně „Nejsem na odpis“ videem, kterým se pokouší upozornit na překážky spojené s léčbou rakoviny prsu v České republice. Krátkým spotem, který opět vytvořil český ilustrátor Jan Hofman, poukazuje na dlouhé lhůty správních řízení nových léků v ČR v porovnání s evropskými zeměmi.

Z průzkumu zveřejněného v loňském roce společností Quintilesims (nyní IQVIA) plyne, že průměrná doba od registrace nového léku až do jeho distribuce pacientům je například v Německu dlouhá tři měsíce a v Rakousku zhruba šest měsíců. V České republice se inovativní léčby nemocní dočkají až po téměř 18 měsících. Podle údajů nezávislé společnosti iHETA je čas do vydání finální hodnotící zprávy průměrně 448,5 dne (v rozmezí 48–1295). „V případě rakoviny je čas rozhodujícím faktorem a často je to právě to, co lidem schází. Prodlužování ze strany byrokracie tak způsobuje, že se musíte smířit s léčbou, která pro vás není tou nejvhodnější z dostupných možností,“ říká Petra Adámková, ředitelka Onko Unie.

Při žádosti o úhradu nového a v ČR zatím nehrazeného léku na základě výjimky podle § 16 mohou pojišťovny úhradu pacientovi odmítnout v případě, že se podle jejich posouzení nejedná o jedinou možnost léčby. „Tento § 16 je aktuálně předmětem mnoha odborných debat,“ říká Adámková. „Můžeme se bavit o jeho přesné definici a smyslu, výjimečná možnost úhrady léčby by ale pro pacienty měla být do budoucna zachována.“

Foto: pixabay.com/waldryano

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.