Ve středu 6. února má veřejnost unikátní příležitost spatřit díla studentů Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a výsledky inovativního výzkumu Regionálního technologického institutu. V Techmania Science Centru proběhne, v rámci konference o obráběcích technologiích vyvinutých studenty, několik doprovodných veřejných workshopů, které mimo jiné odhalí, jak se vyrábějí závodní formule.

„Na fakultním modelu závodní formule si ukážeme vybrané součástky, které se musejí obrábět či jsou vytvořeny s podporou 3D tisku. Pro návštěvníky Techmanie máme připravenou i živou ukázku; vybereme jednu součástku, ať už vanu motoru, náboj kola či tak zvaný domeček pro řízení, a přímo na místě ji pomocí 5D frézky obrobíme,“ nastiňuje atraktivní program workshopů Jan Řehoř, vedoucí katedry technologie obrábění Západočeské univerzity v Plzni.

Zájemci však budou v Techmanii moci vidět mnohem více; vyjma fakultní formule a 3D technologií tisku je čeká demonstrace univerzální frézovací hlavice Kraken. Tu vyvinuli výzkumní pracovníci pod hlavičkou Regionálního technologického institutu a už pro ni dokonce získali i český patent, na jehož základě žádají o patenty nejen pro Evropu, ale rovněž i pro USA, Čínu a další asijské země. „Kraken si získal pozornost již v loňském roce na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kdy mu byla udělena zlatá medaile za inovaci – unikátní konstrukci frézovací hlavy,“ upozorňuje Jan Řehoř na úspěch inovativního výrobků, který pro reálnou výrobu znamená skutečnou modernizaci obráběcího procesu.

Techmania pravidelně do svého programu vyjma expozic zařazuje rozmanité workshopy, které jsou zajímavé svým obsahem nejen pro běžné návštěvníky z řad široké veřejnosti.

Techmania Science Center propojuje zábavu a vzdělávání. „Krátkodobé výstavy velmi vhodně doplňují naši nabídku tematicky zaměřených expozic. A pokud taková výstava zpřístupňuje výsledky výzkumu a vývoje vzniklých v našem regionu, tak je to i pro nás velmi speciální výstava,“ vysvětluje Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Centrum.

Formule ZČU aneb Vypusťte KRAKENA

Kdy: 6. února, jednotlivé bloky začínají v 9.00, 10.30, 13.30, 15.00

Doba: 1 hodiny/blok

Program:

Vizualizace formule ZČU model 2018 + KRAKEN

Digitální rozpad formule až k dílům pro obrábění a 3D tisk (prezentace)

Procesní řetězec – od návrhu až po finální díl