Výjimečná sbírka rododendronů v Průhonickém parku v Praze rozkvetla. Na 8000 kusů pěnišníků ve stovce druhů a kultivarů dává zahradě fialový, rudý, růžový, bílý… i žlutý nádech. Celý květen i začátek června je tu v režii oslnivě kvetoucích stále zelných keřů.

Rododendrony, které „přicestovaly“ z podhůří Himálají, Japonska, Kanady, ze Sibiře či Alp milují přirozeně kyselou a celoročně vlhkou (nevysychající) půdu. V té se – za moudré podpory slunce – atraktivní křovině daří. Ušlechtilý vzhled pěnišníků (jak se jim říká u nás) zdobí zahradní interiéry celý rok. Ovšem čas jejich květu, je časem královským! Což v Průhonicích platí dvojnásob. „Zároveň též rozkvétá naše Alpinum, které jistě ohromí barevností skalniček či drobnolistých rododendronů,“ říká Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku, Botanického ústavu AV ČR, s tím, že celý park ve své jarní kráse tak nabízí mimořádně optimistickou podívanou.

Obecně se rododendronům daří více ve vyšších polohách. Třeba ten alpský (Rhododendron ferrugineum) „žijící“ téměř osamoceně vysoko v horách je zprvu chráněn před ostrými únorovými a březnovými slunečními paprsky vysokou vrstvou sněhu, pak jej kryjí traviny, a to tak, že mu neublíží ani volně se pasoucí krávy.

Spokojené krávy na 250 ha umělecko i dendrologicky cenného Průhonického parku, který založil Arnošt Emanuel hrabě Silva Tarouca, zvonci nezvoní. Zato je zde možno obdivovat sbírku domácích i cizokrajných dřevin čítající 1600 druhů.

Vzhledem k současné situaci musí návštěvníci parku založeného roku 1885 dodržovat pravidla určená vládou ČR; nevytvářet větší skupiny, pohybovat se s rouškou a v dané vzdálenosti od kolemjdoucích. Dlužno říci, že to kráse místa – památce chráněně i UNESCO – na kráse a pohodě neubírá. Lze si posedět na lavičkách a… kavárna Coffe59Brunch nabízí o víkendu (už od pátku od 9:00 do 19:30 h) občerstvení přes okénko.

Kde vzal jméno?

Rododendrony čili pěnišníky patří do čeledi vřesovcovitých (Ericacae). Jejich latinský název Rhododendron je složen z řeckého rhodos – tedy růžový, načervenalý a dendron – čili strom.

Kudy do Průhonic?

Průhonice leží jižně od Prahy v těsné blízkosti dálnice D1. Kde je park, nabízející několik návštěvnických okruhů, prozradí věž novorenesančního zámku nedaleko náměstí…

Z Prahy MHD: ze stanice metra C Opatov autobusem číslo 363, 385 do stanice Průhonice

Autem: po dálnici D1, EXIT 6, Průhonice – z náměstí vjezd na parkoviště před Průhonickým zámkem

Autor: Michaela Šmerglová, Foto: Průhonický park

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.