Delfíni jsou pozoruhodná mořská stvoření, která nás neustále překvapují nejen svou inteligencí, hravostí i společenskostí, ale také schopností uzdravovat lidské tělo i duši. Jak spolu tito savci komunikují? A jak vnímají svět? Pojďme si je více přiblížit. Dívají se pomocí zvuku

Mořští biologové z USA a Velké Británie pracující na projektu SpeakDolphin pomocí přístroje Camascop a za účasti delfínice Amayi zjistili, že delfíni pomocí sonaru skutečně vidí, což se jim vyplatí zejména v kalných vodách. Jedná se o tzv. echolokaci neboli zvukovou orientaci v prostoru. Amaya sonarem zaměřovala potopeného plavce a vlny, které přitom zvukem vydávala, byly nahrávány pomocí ponořených mikrofonů. Zvukový záznam byl vědci posléze převeden na obraz, který zřetelně ukázal tělo plavce.

Camascop je systém, jenž nahrává a izoluje zvukové vlny, které delfíni vydávají sonarem, převádí je na 3D objekt a s připojením na tiskárnu, může zvuky převedené na obraz vytisknout.


Obrazy a zvuky

Podobné experimenty byly na Floridě prováděny například i s potopenou plastovou krychlí, kačerem a květináčem. Zvuky vědci převedli na obrazy a ty následně delfínům hravou formou přehráli. Delfíni předměty zvukem identifikovali s 86% přesností a to i ti, jimž byly reprodukovány zvukové obrazy, se kterými neměli žádnou předchozí zkušenost. Delfíni mají tedy zvukově vizuální jazyk, pro jehož používání podle vědců nezbytně potřebují typický velký mozek s výraznou mozkovou kůrou. Tito živočichové tak mohou nejen přijímat a posílat obrázky předmětů ve svém okolí, zvukové obrazy mohou také vytvářet podle toho, co ve své představě chtějí sdělit. Asi vědí, že „Obraz řekne víc než tisíc slov“.

Delfín se v zrcadle poznává

Podle autorů japonské vědecké studie, je optické vnímání delfínů velmi podobné tomu lidskému. Tvar, kterého se naposledy dotkli nosem, dokázali později bezpečně identifikovat mezi několika dalšími tvary. Na rozdíl od lidí ale upřednostňují ostré tvary. Ty zaoblené a podobající se písmenům D nebo U rozlišují obtížněji. Delfíni ale obstáli i v zrcadlovém testu. Při něm je zvířeti na hlavu namalována značka, jež je viditelná pouze, když se zvíře podívá do zrcadla, při přímém pohledu na tělo mu zůstává skrytá. Delfín značku v zrcadle registruje, chápe, že vidí sám sebe a poznává se, přičemž ohýbá tělo a značku na svém těle hledá.

Dávají si jména

Je známo, že delfíni spolu komunikují pestrými zvuky a jak ukázal výzkum na Univerzitě St. Andrews, oslovují se jmény a s naprostou přesností na ně reagují. Jedná se o nejrůznější signály složené z klapání či pískání – každý delfín má své specifické. Dvě skupiny delfínů, které se potkají, volají svá »jména« a tím se zřejmě představují. Podobně vítají i novorozené delfíny, jako by jim chtěli říct: „Jsem tvoje máma“ nebo „Já jsem tvůj brácha“. Tito savci používají kromě jmen také nástroje, což bylo až do nedávna výsadou lidí, primátů a zčásti některých druhů ptáků. Vědci ale kupříkladu pozorovali delfína lovícího murénu. Lákal ji z úzké štěrbiny tím, že do ní šťouchal bodlinatým tělem mrtvé ropušnice. Australští delfíni skákaví se zase při obstarávání potravy na mělčině chrání před poškozením od trnů, jedovatých ryb i rejnoků tak, že na své rypce umísťují mořské houby.

Rozumí znakové řeči

Delfíni výborně reagují na znakovou řeč. Vědci na Havaji takový jazyk pro komunikaci s delfíny vytvořili a výsledky byly více než pozoruhodné. Inteligentní savci porozuměli nejen významu konkrétních slov, chápali také významové uspořádání slov ve větě. Pohotově reagovali na znakované souvětí: „Dotkni se létajícího talíře ocasem a pak jej přeskoč.“ A to už vyžaduje notnou dávku inteligence.

Paměť jako delfín

Pokud si má delfín zapamatovat hlas blízkého jedince, ani dvacet let pro něj není dlouhá doba. Samice Allie a Bailey spolu žily v delfináriu na Floridě. Před více než dvaceti lety je ale rozdělili a Bailey putovala na Bermudy. Když vědci po letech Bailey přehráli hlas její staré kamarádky, delfíní samice na zvuk velmi emotivně reagovala. Delfíní paměť potvrdila i pozorování mnoha desítek dalších jedinců, kteří se stěhovali mezi různými zoologickými zahradami a akvárii v USA. Delfíni reagují i na desítky let staré nahrávky, zajímají se o zvuk a s přehrávačem udržují bezprostřední kontakt.

Delfíní doktor léčí bez pilulek

A jak vlastně delfíni působí na člověka? Podle některých studií je za blahodárným vlivem delfínů bioenergie, jiné hovoří o významu alfa a sonarových vln, další ukazují, že už samotný kontak se zvířetem pomáhá. Delfíni tzv. „skenováním“ určí nebo vycítí, zda má člověk tělesný nebo duševní problém a snaží se mu pomoci. Tento efekt je prokázán zejména u dětí, které jsou například úzkostné, agresivní nebo mají potíže s komunikací a sociálními vazbami. Dítě se tak učí komunikovat s delfínem a následně je otevřenější přátelskému vztahu s terapeutem, kamarády i dalšími lidmi. Delfíní léčení zahrnuje ale i různá fyzická onemocnění včetně urychlení procesu hojení.

Foto: Profimedia.cz

Redaktorka časopisu Sedmička a webu Ženydívky.cz. Má ráda literaturu, dokumenty, přírodu a procházky starou Prahou.