Měsíc květen je odedávna zasvěcený lásce a city se první májový den vyjadřovaly stavěním ozdobných stromů i polibkem pod rozkvetlou třešní. Tato májová symbolika i zvyky přetrvaly věky a jsou populární dodnes.

Strom jako symbol života

Již v předkřesťanských kulturách byl strom považován za něco výjimečného. Stromy se uctívaly jako symbol života a v květnu se vybrané vysoké exempláře (nejčastěji smrky) vztyčovaly uprostřed osad jako ochrana proti zlým silám, ale také pro přivolání vláhy. Tradice se prolnula i do křesťanského života a postavit co nejvyšší ozdobený strom, tzv. májku, bylo otázkou cti. Čím vyšší strom byl, tím větší úctu si obec i její obyvatelé zasloužila.

Oloupaný a větví zbavený kmen rovného vysokého smrku se pod vrcholkem zdobil věncem z chvojí, který se dekoroval pentlemi, jablky, květinami a dalšími dobrotami. Pod májí se shlukovali mladí lidé a bavili se, často do pozdních večerních hodin. Zásadní bylo pro čest obce uhlídat májku před nájezdy tlup sousedních mladíků, kteří ji chtěli předčasně porazit, a tím místní potupit.

Láska kvete v máji

Menší májky, často březové, stavěli chlapci také u vrat či před oknem své milované dívky. Šlo o vyznání lásky, které se často zpečetilo ještě polibkem pod rozkvetlou třešní. Líbat se smělo v podvečer a šlo o políbení cudné, které mělo symbolizovat zaslíbení se jeden druhému, ale také mělo zajistit budoucímu manželskému páru plodnost.

Dnes dostávají pusu i ženy vdané, to aby tzv. neuschly. Tedy byly krásné, zdravé a plodné i další rok. Tradice je u nás velmi oblíbená a ze statistik vyplývá, že si ji nenechají ujít dvě třetiny Čechů. Pokud nenajdete zrovna rozkvetlou třešeň, nevadí. Počítají se i jiné stromy, například břízy. Vyrazit do májové přírody se rozhodně vyplatí, ať už jste či nejste zamilovaní. Pobyt na čerstvém vzduchu a příroda, která hraje svěžími barvami, udělá dobře na duši určitě každému.

Foto: Depositphotos