Dorazte 23. června do pražských Žlutých lázní a užijte si spoustu zábavy na akci Praha v červeném. Na své si přijdou sportovci, děti i ti, kteří si jenom chtějí užít sobotu u vody. Vyjma bohatého sportovního programu se můžete v rámci projektu Praha v červeném u červeného stanu ASEKOL zúčastnit soutěže o nový mobil, stačí přinést nějaké staré elektrozařízení k recyklaci.

Rovnou se dozvíte něco o recyklaci výrobků a můžete si odpočinout na pořádných polštářích, zaskákat si panáka nebo gumu, či se trošku netradičně vyfotit. Jste zvědaví? Tak přijďte a vyzkoušejte na vlastní kůži. Vstupné 50 korun, akce začíná v 10:00.

V rámci projektu Praha v červeném, konaném pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy, vyhlašuje organizátor projektu společnost ASEKOL vítěze mezi městskými částmi Prahy ve sběru drobného elektra do červených kontejnerů. Sběrová akce podporuje správné třídění vysloužilých elektrozařízení v Praze, slavnostní vyhlášení celé akce proběhne 23. června ve Žlutých lázních.

Záštitu nad projektem převzala za Magistrát hl. města Prahy RNDr. Jana Plamínková, radní pro oblast životního prostředí. „Rádi podpoříme projekt, který spojuje osvětu a sběr starého elektra na území Prahy s charitou,“ říká radní Plamínková. Za každý kilogram vysloužilého elektrozařízení vhozený do červených kontejnerů totiž společnost ASEKOL věnuje 1 Kč Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. „Všechny městské části hl. města Prahy jsou hodnoceny podle míry zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení v červených kontejnerech přepočtené na jednoho obyvatele,“ říká Dana Duchečková. Nejúspěšnější městská část v prvním pololetí roku 2018 bude oceněna certifikátem ASEKOL a poukazem na 10 000 Kč, který je určen na zkvalitnění sběrné sítě v dané městské části.

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.