Had se zazimuje bez pomoci člověka, ale hadice – tady zahradní – potřebuje k zajištění bezproblémového přezimování lidskou ruku. Stejně jako venkovní bazén, hydrant, pumpa či jezírko.

Okrasné zahradní jezírko s pár čerstvými listy na hladině působí romanticky, ale nedej bože, že listy začnou tlít, zamrznou a v jezírku navíc žijí rybičky. Rozkladem lupení vznikají plyny, které vše živé pod vodou zlikvidují. Čím? Stoupají k hladině, ale ta je vzhledem k ledové krustě neprůchozí. Takže? Plyny ničí vše pod sebou. Už proto je třeba listy vylovit a posbírat i ty kolem jezírka. Přes hladinu se pak ideálně „hodí“ síť, která se čas od času vyčistí. Její cena se pohybuje kolem 400 korun.

V momentech, kdy se už teploty dostávají k nule, je dobré odstavit též čerpadlo. Jsou dvě možnosti; buď se ponechá v nezámrzné hloubce, nebo se odmontuje a uklidí ponořeno ve vodě do garáže či sklepa. Určitě třeba vyndat a vysušit UV lampu. Vysoušejí se i filtry a houby.  

Mražená skalára nežádoucí

Ryby oživující jezírko přes jaro, léto a podzim se na zimu nemusejí vylovit, ale to jen v případě, že jejich vodní teritorium má hloubku přes 125 cm. Každopádně je na místě jim nasypat pořádně jídla, vykrmit je, a snížit hladinu vody. Za těchto opatření mohou zimu přežít. Ryby se zklidní, a pak už bez krmení vydrží do jara. Tedy s čeřiči vody – to jsou přístroje na její čeření a okysličení. Pozor! Přijdou-li mimořádně velké mrazy, je ideální nainstalovat i elektrické ohřívače či polystyrénové plováky proti ledu. Ty zajistí kus hladiny volný. Důvodem jsou opět zmíněné hnilobné plyny; vznikají nejen z listí, ale i odumřelých zbytků rostlin, krmiv i rybích výkalů.

Bazén nikoli sauna!

Kdo neskáče i do ledové vody svého venkovního bazénu a neudržuje ho k zimní „plavbě“, ten chtíc nechtíc nastupuje cestu k jeho zazimování. Kdy? Když se ještě noční teploty nedostávají denně pod bod mrazu a teplota vody už vykazuje 10 – 12 stupňů Celsia. V první fázi se loví z bazénu hračky, míče, šnorchly, vesty… pak se vyndají schůdky z vody – ty se očistí a uskladní. Po té akci se z bazénu vylovují ještě plovoucí i potopené větší nečistoty a zbytky – k tomu stačí síťka. Nakonec třeba odstranit nečistoty ze dna, a to bazénovým vysavačem.

Následující kroky míří k technice: propláchne (dezinfikuje) se písek ve filtraci (třeba přípravek Azuro Chlor Šok – G se aplikuje do skimmeru), na to je třeba zkontrolovat a upravit chemické složení vody (pH se má pohybovat mezi 7,0–7,4 a množství chlóru má být 0,3–0,6 mg/l). Hodnoty se měří pomocí kapkového či proužkového testeru Azuro. K úpravě složení vody se použijí přípravky k tomu určené. Dlužno naznačit, že ještě po úpravě musí běžet filtrace! A to po dobu, než se voda promíchá, což je minimálně den.

Po tomto zásahu se upravuje výška hladiny vody; vesměs se

sníží o cirka 10 cm pod skimmer – sběrač nečistot – a místo bulvy vratné trysky se našroubuje zátka trysky vratné. Kdo tu zátku nepoužívá, upustí vodu tak 10 cm pod vratnou trysku a demontuje bulvu s kroužkem, oba díly si schová.

Zapomenout nelze ani na očištění stěn bazénu pod i nad hladinou; činí se houbičkou a chemickým přípravkem dle návodu.

Hadičky, hadice, filtr… prostě věda

Odpojí se hadice, vypláchnou vodou, odpojí filtrace, čerpadlo (to se i demontuje) a na šesticestném ventilu se nastaví ZIMA (či poloha mezi ODPAD a ZAVŘENO). Z nádoby a čerpadla se vyndají výpustní zátky i zbylá voda… Vše potřebné se ukládá. Pozor na ztrátu! Kdo má solární ohřev vody, musí z desek ohřevu vypustit vodu a ty uklidit do nezamrzajícího prostoru (desku nerolovat, nechat nataženou).

U tepelného čerpadla je třeba též jeho odpojení od sítě a uzavření obtokových ventilů, a zbavení ho vody. Dále vše podle návodu (našroubovat potrubí zpět – nedotahovat, aby se do čerpadla nedostaly nečistoty či H2O.). Vše zabezpečit proti mrazu. Do vody je dobré nalít hygienicko – očistný přípravek například – Azuro Zima, který brání růstu řas (1 litr na 10 m3 – 10 000 litrů vody). Podle typu bazénu se užívá k předejití zámrzu vody vkládání PET lahví, či polystyrenových krychlí.

     Ten, kdo vlastní nadzemní bazén, jej zakryje podzimní plachtou, která bazén hájí před padajícími nečistotami (listím a jehličím), když ale udeří mrazy a na hladině se tvoří ledová tříšť, je čas plachtu z bazénu sejmout vysušit a uskladnit. Kdyby k tomu nedošlo, může váha napadaného sněhu a mráz krycí plachtu při jejím zamrznutí na hladině bazénu poškodit. Mnozí radí nechat proto bazén odkrytý, jen zamezit totálnímu zamrznutí vody…

A zapuštěný bazén? Na něm může bránící plachta zůstat až do jara. Alespoň nehrozí překvapení v podobně nějakého tuhého „eskyma“.

„Léky“ proti zamrznutí

Polystyrenový plovák (cena od 180 Kč)
Ohřívadlo (stojí od 1 100 Kč)
Plastový kanystr o objemu nad 3l (cena kolem 70 Kč)
PET lahve

Jako pumpa na zimu…

O někom hodně navlečeném se říká… je nabalený, jako pumpa na zimu! Aby ne, naši předkové si vody vážili, ctili tento základ života, proto bránili proti zamrznutí i její zdroje. Třeba ruční pumpy, které se balily do vlněných či jutových hadrů.

Kdo dodnes vlastní a užívá k pití studniční vodu, musí se o studnu starat; třeba ji zajistit před vnikáním dešťové vody a nečistot. Ono vodotěsné krytí předpokládá, že je na povrchu – tedy kolem skruže – širší betonový límec. Terén kolem vyspádován směrem od ní, aby nedošlo k prosaku povrchové vody. Kvalita vody se mnohdy horší po zimě kvůli tání sněhu a řadě dešťů… A je teď otázka, zda jde o studnu s rumpálem a okovem, nebo tu na ruční „pohon“. Právě ona kovová pumpovací část nad zemí se balí na zimu do textilií, aby v ní nezamrzala voda!

Hadice a hydrant

Ne každý má studnu, ale vlastní u domu, chaty či chalupy hydrant… s hadicí. Většině běžných zahradních hadic zdá se mráz moc neuškodí, ale… Materiály, které se na výrobu hadic užívají, ztrácejí při nízkých teplotách pružnost a mrznoucí voda v nich může tvořit mikrotrhliny, a ty zkracují jejich životnost. Prasklina v potrubí či venkovním kohoutku je důvod k jejich výměně. A navíc! Praskne-li část závlahového systému pokud není nikdo doma, může dojít až k vyčerpání studny a zničení čerpadla. „Zazimovat zavlažovací systémy doporučuji před příchodem prvních mrazů. Jak se rtuť teploměru začne pohybovat na hranici 4 °C, znamená to, že mrazíky na sebe nenechají dlouho čekat. Pokud by voda v zavlažovacím systému zamrzla, zpravidla navíc poškodí nejcitlivější a zároveň nejdražší součásti,“ říká Petr Tichý, z Hecht.

Zima pro kropičku!

Zazimování je odpojení všech součástí, které odpojit lze, a jejich uskladnění v prostorách, kde neklesá teplota pod bod mrazu. Nejprve se odpojí venkovní rozvody od zdroje vody. Jsou-li připojeny k domovnímu rozvodu, stačí zavřít přívod vody a otevřít výpustní ventily. Jestliže je zavlažování napojeno na venkovní povrchová čerpadla pak se odpojí, vypustí z nich voda a uklidí. Ponorná čerpadla ve studních, podzemních nádržích, kde nemůže dojít k zamrznutí, stačí odpojit od elektrické sítě. Zároveň se odpojí zavlažovací zařízení.

„U podzemních zavlažovacích systémů, které nejsou opatřeny automatickými odvodňovacími ventily, může být nutné jejich odvodnění pomocí kompresoru. Ten se připojí na vstup systému a místo vody do něj vhání vzduch. Ručně se otevřou jednotlivé větve a stlačený vzduch z nich odstraní veškerou vodu. Kdo má v systému výpustní ventily, postupuje podle návodu výrobce. Většinou stačí otevřít vstup systému a vodu nechat automatickými ventily samospádem vytéct. Po odvodnění se o zavlažovací trysky již starat netřeba, jsou mrazuvzdorné. Jestliže k ovládání zavlažování někdo používá spínací hodiny s ventilem na zdroji vody, odpojí je a uklidí do vytápěných prostor. Po dobu uskladnění je vhodné vyndat i baterii, aby nedošlo k jejímu vybití a poškození přístroje. To platí i pro dešťová a další čidla,“ říká Petr Tichý, z Hecht.

Systémy ručního a nadzemního zavlažování, tedy hadice, volně umístěné kropiče a podobně se odpojí od zdroje vody, rozeberou, vysuší a uskladní v teple. Ventily a kohouty se po odpojení zdroje vody nechají mimo sezónu otevřeny.

Autor: Michaela Šmerglová, foto: Depositphotos

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.