Kmeny Keltů a jejich kultura přitahují i po tisících let pozornost a jsou opředené mnoha tajemstvími a legendami. Nahlédněte pod pokličku života záhadných Keltů, ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je to možné do 23. února.

V dějinách evropské civilizace hráli Keltové nemalou roli. Zejména znalostmi výrobních procesů, konkrétně při zpracování železa, byly pro následující rozvoj středoevropských národů zásadní. Na našem území zanechala keltská civilizace mnoho stop a podle jednoho z keltských kmenů – tzv. Bójů, odvozujeme i název našeho území Boioheamum, tedy Bohemia.

Tajemství Keltů poodhalí v Olomouci

Po vystavení Věstonické venuše láká Vlastivědné muzeum v Olomouci návštěvníky na další unikátní archeologický skvost, tentokrát z dob keltské kultury. Výstava s názvem Keltská kamenná hlava z Mšeckých Žehrovic přibližuje život kmenů obývajících naše území v mladší době železné. K vidění jsou trojrozměrné exponáty jako například zbraně, šperky, mince, ukázky keramiky a další předměty denní potřeby. Zlatým hřebem expozice je artefakt hlavy Kelta, který byl nalezen v Mšeckých Žehrovicích na Rakovnicku.

Skvost z opuky

Mužská hlava vytesaná z opuky, pochází z naleziště situovaném v pískovém lomu poblíž Mšeckých Žehrovic. Zde stávalo podle všech indicií keltské hradiště se svatyní. Hlava byla objevena 19. května 1943, její stáří je datováno do 3. století př. n. l. a patří k nejcennějším exponátům Národního muzea.

Téměř 25 centimetrů vysoká hlava muže s knírem a typickým keltským nákrčníkem byla možná částí figurální sochy či tvořila završení kamenného sloupu. Každopádně nese veškeré znaky vyspělého keltského umění, stala se jedním ze symbolů této kultury a pro svou jedinečnost je předmět vystavován jen výjimečně.

„Pevně věříme, že tento jedinečný artefakt přiláká k nám do muzea minimálně tolik návštěvníků jako Věstonická venuše, kterou jsme vystavovali na přelomu listopadu a prosince 2019, nebo právě probíhající a velice úspěšná výstava unikátní a běžně nepřístupné sbírky spojené s nejtajemnějšími předměty všech světadílů Největší záhady a tajemství světa,“ dodává ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Foto: Národní muzeum