Leden je za námi a tak nám Alita připravila nový náhled hvězd na naše konání. Čeká nás podle všeho hodně osvobozující období, a chybět nebude ani líáska ve všech podobách.

Zahazujeme staré vzorce

Po úplňku ve Vodnáři se intenzivně osvobozujeme od zastaralého, omezujícího způsobu smýšlení a přistupování k životním situacím. Ať již jde o tendenci posuzovat, porovnávat, vydělovat se z celku a především brát sebe a své záležitosti příliš vážně nebo dělat si zbytečné starosti s tím, co  nemůžeme nijak ovlivnit a kontrolovat. Kdykoliv si všimneme, že svým způsobem smýšlení si řešení aktuálních záležitostí jen a jen komplikujeme, klademe odpor a zbytečně bojujeme, zkusme to celé alespoň na chvíli mentálně pustit a nechat být… nechat prostě volně plynout… Překvapme sami sebe občasným vybočením z navyklých pořádků a stereotypů! Vydejme se třeba úplně jiným směrem, jinou cestou, na chvíli se zastavujme uprostřed chůze, dovolme si někdy chovat se zvláštně, bláznivě a také dopřejme sami sobě to, co bychom chtěli od druhých…

Dýchání osvobozuje

V tomto osvobozujícím procesu nám může skvěle pomoci práce s dechem, jehož prohloubením se dostáváme pod povrch navyklého a chaotického způsobu myšlení a uvažování. S výdechem se zbavujeme veškerého odporu, blokací, omezujících mentálních návyků, strachů. S nádechem se otevíráme novým příležitostem a celkově radostnějšímu a uvolněnějšímu přístupu k životu. Namísto osamělého jedince, bojujícího o přežití a prožívajícího svá soukromá dramata, se začínáme vnímat a uvědomovat jako součást celku, v propojení s ostatními lidmi a celým vesmírem. Dějí se zázraky, které si racionální mysl nedokáže nijak vysvětlit. Vědomé dýchání můžeme spojit s vědomým pohybem – cvičením jógy, čchi-kungu, meditativními procházkami, tancem.

Novoluní nám dá nový pohled na život

Moment novoluní 15. 2. pak využijme k opravdu hlubokému meditativnímu spočinutí a mentálnímu zklidnění. Z tohoto stavu se pak můžeme podívat na svou aktuální životní situaci z úplně jiného úhlu pohledu: pohledem starého moudrého člověka, či přímo osvíceného mistra, anděla, mimozemšťana… Merkur ve Vodnáři (od 31.1 – 18.2) nám přináší skutečné intelektuální hody! Energie mezi námi a světem se krásně rozproudily, můžeme navazovat nová přátelství a smysluplné užitečné kontakty s podobně naladěnými lidmi. Stejně tak se však můžeme s lehkostí osvobodit od vztahů a vazeb s lidmi, kteří s námi již nesouzní. Merkur na návštěvě u Urana ve spřízněném vzdušném znamení nám v tomto období nabídne též značně urychlené pochopení předchozích lekcí. Možná nám opravdu leccos „docvakne“ a tak se už mnohé  situace nebudou muset opakovat!

Venuše je vyslankyní lásky

Vliv Venuše, doposud se nalézající v citově chladnějším Vodnáři, se maximálně zesílí a prohloubí od 11. 2., kdy vstupuje do znamení Ryb, do místa svého povýšení. Ve dnech kolem 21. 2. se Venuše spojí s Neptunem (přesně 21. 2. v 19.41). Tato konstelace nás otevře přímo nadpozemskému vnímání lásky na všech úrovních. Budeme si moci vychutnat svou existenci v těle, naplnit jej až po okraj Láskou, která však není závislá na vnějších okolnostech, na tom, zda nás někdo má či nemá rád, zda se nám zrovna materiálně daří či ne, zda vypadáme či nevypadáme dokonale a krásně. Láskou, kterou můžeme přijímat z nekonečného Zdroje a zavlažit jí tak mnohdy vyprahlou půdu každodenní reality.

18.2 vstupuje Slunce do znamení Ryb. Mezi novoluním a úplňkem (15. 2. – 2. 3.) můžeme přidávat do svého života něco nového a třebas i zcela jiného a nezvyklého. Třeba i to, co jsme již dlouho či po celý uplynulý rok odkládali.  Znamení Ryb je symbolicky spojeno s věkem mezi 77-84 lety a tedy i obdobím loučení se s životem v těle. V této fázi mnozí lidé přehodnocují svůj život a své počínání. Pojďme to udělat už teď a skutečně si dovolit! Třeba i dovolenou a čas jen pro sebe či setkání s těmi, s kým si potřebujeme mnohé věci vyříkat, odpustit si nebo si prostě a jednoduše vyznat lásku…Ponořme se do své existence jako do moře, užívejme moudře radostí a možností, které nám život v těle přináší, využijme příležitostí, které už se nemusejí opakovat…

Foto: Profimedia.cz

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."