Mám ráda rituály a nemusí být zrovna magické. Rituál můžeme udělat svatební, k uvítání dítěte, rozloučení s milovaným člověkem nebo rituál pro co nejlepší zakončení starého roku a úspěšný vstup do toho nového. Povídala jsem si o nich s průvodkyní Janou Maradovou.

Ženský rituál. To zní tak tajemně, co si pod tím představit?

Ano, určité tajemno v názvu rituál také cítím. Zřejmě je to z toho důvodu, že nám je toto slovo v podstatě vnitřně blízké a přitom v okolnostech vnějšího světa tak trochu vzdálené. Rituály byly a v některých kulturách stále jsou důležitou součástí života žen (i mužů) a my se k těmto tradicím v dnešní moderní době v podstatě navracíme a znovuobjevujeme jejich sílu.

Rituál je momentem, kdy se sejde komunita, rodina, přátelé, aby společně oslavili důležitý životní mezník nebo nějakou významnou událost. Do dnešní doby se v naší západoevropské kultuře dochovaly rituály jakými jsou svatba, křtiny nebo pohřeb. Nicméně rituály mohou mít i další podoby a mě baví objevovat ty, které se zaměřují na ženy.

Pod pojmem ženský rituál si tedy můžeme představit oslavu ženských mystérií, zejména ženského reprodukčního cyklu nebo i cyklů v přírodě. Může se jednat o vědomou oslavu toho, že se žena stala matkou nebo třeba úplně malý rituál, který si každá z nás může udělat sama pro sebe doma při úplňku.

Jaké rituály pro ženy chystáš, mají nějaká omezení?

Pokud mě nějaká žena osloví s tím, že by si chtěla dopřát svůj osobní rituál, tak se s ní nejprve potkám a zjistím, co je v jejím životě momentem, který je potřeba zpečetit a někdy se stane, že má pak rituál trochu jiný směr, než si žena původně myslela. Obvykle se na mě ženy obrací s tím, že by rády připravily rituál pro své dcery ke vstupu do dospělého ženského života nebo že by rády samy prožily podobný rituál ačkoli jsou již dospělé a tento vstup do ženství jim v jejich životě chybí. Ráda připravuji rituály pro nevěsty, které se skrze rituál loučí se svojí svobodou a klasické večírkové veselí pro ně není dostatečnou oslavou jejich změny z ženy v manželku. Krásným zážitkem pro mě byla také svatba mé kamarádky, které jsem přichystala trochu netradiční svatební obřad uprostřed krkonošských lesů a ona tak mohla se svým mužem ukázat celé rodině, jaké jsou jejich hodnoty a že je pro ně důležité, aby svatba byla přesně podle jejich představ. Dále pro ženy připravuji rituály na oslavu mateřství, oslavy úspěšných projektů či narozenin nebo tzv. rituály rozvázání se ze vztahu, z projektu či nějakého nefunkčního modelu. Žádná omezení z mého pohledu nevnímám, protože si myslím, že omezení jsou pouze v naší hlavě a vždy je možnost, jak rituálem provést tak aby byl pro všechny zúčastněné bezpečným.

Které rituály považuješ jako stěžejní a z tvého pohledu by neměly chybět v životě ženy?

Jana Marada.

V životě ženy by neměl chybět rituál přijetí své cykličnosti, někdy se o tomto rituálu mluví jako o rituálu přijetí své menstruace. Je to podle mě základní odrazový můstek k tomu, abychom se začaly více vnímat, abychom naslouchaly svému tělu a měly se rády takové jaké doopravdy jsme. Ráda bych zde také zmínila rituál první menstruace tzv. menarché, který může zažít dívka ve chvíli, kdy se z ní stává žena. Při tomto rituálu může mladá žena nasát moudro starších žen a zjistit, co to znamená být ženou.

Velmi důležité je z mého pohledu oslavit mateřství ženy a uctít ji jako tu, která darovala život. Rituál mateřský je úžasný v tom, že je veškerá pozornost přítomných žen zaměřena na maminku, což je v období, kdy se narodí nový člen rodiny pro novopečenou maminku velmi příjemnou a dojemnou záležitostí.

Co ovšem považuji za nejdůležitější jsou takové ty malé, každodenní rituály, které třeba ani za rituály nepovažujeme, ale jsou významnými mezníky v našem dni . Může se jednat o ranní péči o své tělo, o způsob přípravy a vychutnání si kávy nebo naši pravidelnou procházku z práce.

Jak jsi na tom ty sama, máš nějaké zaběhnuté zvyky, které děláš každý den a jak často pro sebe chystáš nějaké větší rituály?

Rituály mě provází téměř na každém kroku. Opravdu jsem si je zamilovala a mám zaběhnuté denní rituály, které si užívám především se svojí dcerkou. Pro inspiraci mohu zmínit například ranní mazlící rituál, naše ženské tancování nebo rituálek, při kterém zapalujeme svíčku za nějakým zvláštním účelem. Myslím si, že zejména pro děti jsou rituály velmi důležité a že jim v životě přináší pocit bezpečí a jistoty. V současné době pro svojí dceru chystám rituál přivítání do života, při kterém chceme aby naše dcerka vnímala, že je součástí velké rodiny a že má ve všech jejích členech velkou podporu. Zároveň chceme tímto rituálem dát najevo jejím prarodičům, jaký je náš postoj k výchově a vedení naší dcery. Větší rituály přichází vždy v okamžiku, kdy cítím, že je potřeba v mém životě něco vědomě uchopit nebo naopak opustit nějaký stereotyp či událost.. Sama jsem prošla několika velkými rituály, jakými jsou pohanská svatba, oslava mého mateřství nebo rituál pouštění nenarozené duše dítěte. Menší rituály si připravuji v období kolem novu nebo úplňku, které jsou spjaté i s mým měsíčním cyklem.

Je někdo kdo tě v tvé práci ovlivnil, naučil tě jak ji dělat?

Rituály si ke mně našly cestu samy a protože mi dávají velký smysl, tak jsem je nějak přirozeně začala připravovat pro své přátele a pak už byl jen krůček tomu, že jsem je začala dělat i veřejně. Velkou inspirací mi byla kniha Novodobé ženské rituály, kterou napsala Lilia Khoustnoudinová a Kateřina Kramolišová. Zároveň jsem absolvovala výcvik novodobých kněžek, jež se zaměřuje na to, jakým způsobem se mohou obřady a ceremonie provázet.

Poradíš našim čtenářkám, jak si udělat malý domácí obřad?

Ráda. Pokud si chcete udělat rituál samy doma, tak si zvolte co byste rády oslavily nebo přivolaly do svého života. Může se například jednat o rituál požehnání svému tělu. Přichystejte si prostor tak, abyste se v něm cítily dobře a bezpečně. Můžete si pusti svoji oblíbenou hudbu a zapálit svíčku. Pohodlně se posaďte a nalaďte se na to, jaký máte vztah ke svému tělu a zkuste si především vzpomenout na to, co je na tomto vztahu pozitivní. Poté nahlas vyslovte, co na sobě máte rády a za co svému tělu děkujete. Můžete se dotknout některých částí svého těla, které pro vás mají svoji důležitost nebo je pomalu a vědomě pohladit. Matky mohou vzpomenout na to, že jejich tělo dokázalo ze dvou buněk vytvořit celé dítě, nosit ho a pak vyživovat. Můžete poděkovat za to, že vás vaše tělo nosí kam je potřeba, za to, že díky němu můžete cítit a vnímat, za to že vám dokáže přinášet rozkoš, za jeho krásu atd. Zmiňte zejména to, co na sobě máte opravdu rády a zapomeňte na jakoukoli kritiku a nedostatky. Z mého pohledu je zásadní, abychom k sobě byly ohleduplné a dávaly svému tělu najevo jeho důležitost. Ono se nám poté odvděčí lepším fungováním a my si k němu tímto způsobem můžeme vybudovat zdravý sebevědomý vztah. Poté, co svému tělu poděkujete můžete zavnímat, co by vaše tělo potřebovalo k tomu, aby mu bylo lépe a dát nahlas svůj závazek k tomu, že to pro své tělo uděláte. Můžete to třeba i napsat na papír a ten si dát na ledničku, abyste svůj slib měly na očích a mohly jste mu dostát. Rituál můžete zakončit teplou koupelí nebo malou aroma masáží.

Více o Janě Marada najdete na jejím webu.

Foto: Depositphotos; archiv Jana Marada

Léta se věnuje nejstarší medicíně světa ajurvédě, aromaterapii a józe a stále se zdokonaluje dalším studiem.