Máte ve svém okolí nadaného studenta či studentku? Zbystřete pozornost! Nadace The Kellner Family Foundation vyhlásila další grantové řízení v projektu Univerzity, díky níž je možné získat příspěvek na úhradu nákladů spojených se studiem na univerzitě či vysoké škole. Žádost je možné podat do úterý 30. dubna.

„Výběr studentů jsme posunuli oproti minulým rokům o měsíc dopředu především pro větší komfort žadatelů. O získání podpory se letos dozvědí ještě před začátkem letních prázdnin,“ vysvětluje Hana Halfarová, která se v Nadaci The Kellner Family Foundation stará o projekt Univerzity. „Především budoucí studenti prvních ročníků vysokých škol a univerzit v zahraničí budou ve větším předstihu vědět, jestli už mají zajištěny finance pro pokrytí všech nákladů a můžou se lépe připravit před odchodem do nového prostředí,“ dodává Hana Halfarová. Více informací k přihláškám a průběhu řízení je k dispozici na www.kellnerfoundation.cz.

V dosavadních devíti letech rozdělila nadace mezi 164 studentů bezmála 80 milionů korun. Stipendisté jsou absolventi středních škol z celé České republiky, studují především na zahraničních univerzitách.

V aktuálním akademickém roce studuje s podporou nadace 59 studentů. 90 procent stipendistů se vzdělává na zahraničních vysokých školách a univerzitách, nejčastěji ve Velké Británii. Desetina stipendistů studuje na vysokých školách v České republice.

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.