Numerologie je nauka, jež vychází z předpokladu, že veškerý život na zemi je podřízen určitým stále se opakujícím cyklům a definuje vztah mezi skutečností a čísly. Z jejího pohledu je každému z nás přisouzeno jedno z životních čísel, které náš život ovlivňuje, určuje naši cestu, její směr i cíl. Tím, že si jej spočítáte, se dozvíte něco o sobě.

„Nejmoudřejší je číslo. Číslo je základem všeho.“ Pythagoras

Jak na výpočet?

Potřebujeme jen datum svého narození, jehož jednotlivé číslice sčítáme do té doby, dokud nedojdeme k jednocifernému výsledku:

Příklad data narození a výpočtu životního čísla: 24. 10. 1954

2 + 4 + 1 + 0 + 1 + 9 + 5 + 4 = 26, potom 2 + 6 = 8

Výsledkem je tedy v tomto případě životní číslo 8.

Životní číslo 1

Přirozené sklony k vůdcovství, odvaha, aktivita i tvořivost. Je inspirací pro okolí, upřednostňuje individuální úspěch. Prosazuje se na základě vlastní iniciativy, má silnou vůli uspět. Je potřeba věnovat více času druhým, lidé s životním číslem jedna potřebují chválu.

Životní číslo 2

Vyniká laskavostí, snášenlivostí i velmi dobrou intuicí, kterou může v životě skvěle využít. Je potřeba se naučit lépe naslouchat druhým lidem, učit se trpělivosti i diplomacii. Dvojce chybí dostatek iniciativy a potřebná odvaha k realizaci plánu. Vyžaduje partnerskou oddanost.

Životní číslo 3

Osoba s čilou myslí, která je nejen tvořivá, ale i originální. Nechybí jí dobrá představivost, osobní kouzlo i vtip. Ráda spolupracuje s druhými lidmi, ale je k nim kritická, měla by se proto učit diplomacii. Nemá ráda nudu a láká ji práce s dostatkem volnosti.

Životní číslo 4

Výhodou čtyřky je systematická práce a vytrvalost. Úspěch jí její usilovná činnost přinese až v pozdějším věku. Měla by být trpělivá. Důležitá je také její důslednost. Tato osoba je praktická, konzervativní a pořádkumilovná.

Životní číslo 5

Pětka potřebuje pohyb i změny, má ráda cestování. Je pro ni důležitá svoboda a vyhledává dobrodružství. Je otevřená novým věcem i myšlenkám a má vůdcovské sklony. Toto číslo přináší dobré šance. Osoba je ambiciózní, ale velmi citlivá. Nemá ráda rutinu a nudu.

Životní číslo 6

Šestku mají lidé, které život velmi často staví před nové příležitosti, mezi nimiž se musí rozhodovat. Základem jejich úspěchu jsou partnerské a rodinné vztahy, domov. Rádi pomáhají druhým.

Životní číslo 7

Duševní činnost sedmička upřednostňuje před fyzickou aktivitou. Je pro ni typická snaha se seberealizovat a tvrdě na sobě pracovat, touží po kvalitním životě. Velmi silně potřebuje přátelství.

Životní číslo 8

Je velmi ctižádostivá, jejím hnacím motorem jsou peníze a moc. Riziko osmičkám přináší úspěch. Příčinou problému může být v tomto ohledu nedostatek odvahy, odolnosti nebo potřebné duševní rovnováhy. Má skvělé řídící a organizační schopnosti, vyznačuje se houževnatostí a vytrvalostí. Je konzervativní.

Životní číslo 9

Tato osoba ve svém životě stále hledá ideál. Podniká proto nejrůznější cesty, snaží se získat zkušenosti a setkat se s významnými lidmi. Její úroveň duševní energie je velmi vysoká, což jí pomáhá překonat všechna možná úskalí i problémy.

Foto: depositphotos/agsandrew

Redaktorka časopisu Sedmička a webu Ženydívky.cz. Má ráda literaturu, dokumenty, přírodu a procházky starou Prahou.