V dnešní stresové době mnoho lidí padá do stavů emocionálního vyčerpání, vyhoření, ztráty chuti do života. Není lehké mezi mnoha metodami najít tu, která nás vyvede z bludného kruhu a vrátí chuť do života. Metoda Intuitive Connection mezi ty osvědčené už rozhodně patří. Povídala jsem si o ní s jejím zakladatelem Michalem Ivankou.

Abych byla upřímná, mám celkem po krk mnoha osvědčených metod, které „mávnutím kouzelného proutku“ udělají z deprimovaných lidí šťastné optimisty. Ve skutečnosti totiž bez práce na sobě nepořídíme skoro nic. Taková cesta je ale dlouhá a trnitá, a člověk na ni potřebuje průvodce. Proto mě zaujalo, když mi jeden kamarád, pragmatik, vyprávěl o člověku, který vás docela rychle dostane do emoční stability a pomůže vám odhalit leckdy skryté talenty, které se ve vás ukrývají. Tím člověkem je psycholog a terapeut Michal Ivanka, který žije už šestnáctým rokem v dalekém Mexiku. Měla jsem štěstí a zastihla ho v Praze. Byla jsem zvědavá, jaký je ve skutečnosti. V kavárně na mě čekal vysoký sympaťák. Nejvíc mě překvapila jeho skromnost, s jakou metodu Intuitive Connection, která v Mexiku sklízí velké úspěchy, představoval. Rozhodně mě zaujala natolik, že bych jí ráda vyzkoušela na vlastní kůži.

Jaké je vlastně vaše vzdělání?

Z Čech jsem odjel s ekonomickým vzděláním, v Mexiku jsem vystudoval psychologii. Čerpám ale především z praktických zkušeností.

Vím, že ve své praxi používáte i trochu šamanismu a alternativnějších metod, řadil byste se mezi „alternativce“?

To určitě ne, jsem někde na středu. Především čerpám z psychologie, ale v mé praxi je i určitá dávka šamanismu nebo, řekněme, přírodních zkušeností. Právě z takových komplexních základů vychází i má metoda Intuitive Connection.

A jak se tak stane, že si člověk vymyslí vlastní metodu?

Ne, ne, tak to nebylo, že bych si něco vymýšlel. Vlastně to začalo praxí. V Mexiku se pohybuji v terapeutickém prostředí. Byl jsem mimo jiné i na jedné klinice fyzioterapie a tam jsem pracoval pod vedením lékařky Terezy Jimenez, která využívala alternativní techniky. Pracovala také s kineziologií a používala šamanské techniky léčení. Měla opravdu zajímavou směs léčebných metod, která mě zaujala.

Proč jste vlastně odjel do Mexika?

Mexiko jsem znal od roku 2001, hodně jsem tam jezdil, začleňoval se do kultury, cestoval… a pak jsem se seznámil s doktorkou Terezou Jimenez. Díky tomu jsem měl pak jednodušší vstup, když jsem se do Mexika v roce 2004 – 2005 stěhoval. Začal jsem tam studovat a pracovat, asi po třech letech intenzivní práce se začala také ucelovat moje metoda Intuitive Connection.

Takže dát dohromady celý koncept vám trvalo tři roky?

Víte, tak se to říct nedá. Metoda je založená na přímém poznávání daných situací, momentů a lidí. Takže ta praxe v Mexiku bylo jen takové utvrzení toho, co jsem měl už v hlavě.

A můžete mi trochu představit celou metodu?

Základem je emocionální stabilita, vědomá intuitivní schopnost… Prakticky, když přijde klient, využiji metodu Intuitive Connection tak, že se vlastně nebudeme bavit o situaci, ve které se klient nachází, ale vstoupíme do koncentračního stavu – to je takový specifický stav, kdy oba napodobíme stav před usnutím. Samozřejmě mně, jako terapeutovi, to jde lehce, klient se to musí naučit… ale není to náročné. Když se oba do takového stavu dostaneme, napojíme na sebe – nacítím se na něj, i když tohle slovo nemám moc rád. A vlastně ve chvíli, kdy já se na klienta napojím, jeho energie ve mně stimuluje jakýsi mechanismus intuice. V okamžiku, kdy tahle situace nastane, tak by si i klient měl prožít jakýsi pocit vědomí. Uvědomění si situaci, kvůli které ke mně přišel. Často potom dochází k uvolnění emocí. A právě to je účelem prvního setkání. Ta rychlost, jakou se mi podaří rozpoznat a pochopit klientovu situaci, je oproti ostatním terapeutickým metodám ojedinělá. Díky tomu se pak samozřejmě také rychleji dostáváme k řešení příslušných situací.

To je velmi zajímavé. Vlastně zčásti vaše metoda působí psychologicky, zčásti trochu alternativně. Jak jste na ni vlastně přišel, v meditaci nebo při nějakých rituálech?

Ne ne, opravdu mi Intuitive Connection nepřišla z nebe. Spíš musím pragmaticky říct, že šlo o postupné sbírání zkušeností z mé praxe. Třeba při terapiích v různých zařízení, kde jsem působil. Pochopil jsem, že se ke klientům můžu dostat jednoduší cestou pomocí Intuitive Connection.

Vy máte opravdu pestrý profesní život. Kde všude jste vaši metodu využíval?

Ano, díky životním změnám jsem ji mohl vyzkoušet třeba na klinice, kde se léčí závislosti, ale také ve stresově náročném prostředí – pracoval jsem v Mexiku tři roky na krizové intervenci u hasičského sboru. Praxe v takovém prostředí byla nedocenitelná.

A jakému druhu klientů je metoda Intuitive Connection nejvíc nápomocná?

Dnes je velké množství různých metod, produktů a technik a hodně hledajících lidí. Asi vám nemůžu říct profil člověka, který by byl ideálním adeptem pro tuto metodu. Spíš jde o to, že je dobře uchopitelná a může pomoci každému, obzvlášť lidem, kteří aktuálně prožívají nějaké vypjatější emoční zátěže nebo situace. Pomůže ale také těm, kteří dlouho hledají, leccos už vyzkoušeli, ale cíle se nedobrali. Je rychlá a efektivní, a dovolí nám objevit a využít naše talenty a schopnosti.

Kam až může člověk pod vaším vedením dojít?

To je docela jednoduché. Dovedu klienta do emocionální stability, která je trvalá. Rozkryji mu jeho potenciál, talenty a možnosti, takže si člověk začne být vědom svých intuitivních schopností a naučí se je využívat.

Dobře. Vaše metoda je moc zajímavá, ale žijete v Mexiku… Jak se můžeme s Intuitive Connection blíže seznámit?

Máte pravdu, teď je to trochu složitější, ale od června se s manželkou, která je Mexičanka, stěhujeme natrvalo do Čech. Situace v místě, kde nyní žijeme, je čím dál nebezpečnější a my bychom rádi založili rodinu… takže jsme se rozhodli přijít do Čech, kde bych rád zájemcům z řad klientů, ale třeba i potencionálním terapeutům, nabídl svou metodu. A žena si v Praze otevře květinářství. Ale i teď zájemcům nabízím propojení přes Skype nebo jiné komunikační prostředky, přes které lze metodu provádět. Je totiž terapeuticky edukativní. Jde mi totiž o to, naučit klienty pracovat se sebou, svou intuicí či emocemi.

Takže plánujete v Čechách i vyškolit nějaké terapeuty?

Víte, to si zatím netroufám říct, vlastně se ženou začínáme od nuly a těžko předvídat, jak se věci vyvinou. Ale v Mexiku mám skupinu terapeutů, které jsem vyškolil a oni dnes pracují ve svých praxích s touto metodou.

A kde vás tedy klienti můžou najít? Jak vás lze kontaktovat?

Nejlepší to asi bude přes webové stránky michalivanka.com, ale najdete mě i na Facebooku. Na mých stránkách budou brzy i další informace ke kurzům a akcím, které v Čechách budu už letos v létě pořádat.

Na závěr mi to nedá, ale vrátím se k šamanismu a méně pragmatickým věcem. Povězte mi, co mystického nebo zvláštního jste měl možnost na svých cestách prožít?

Metoda Intuitive Connection má pevný základ v moderní psychologii a ve směru Intuitivní Inteligence. Dalo by se říct, že se v ní odráží mnohé z jungiánské psychologie (C. G. Jung – slavný lékař a psychoterapeut, pozn. red), ale určitě mě ovlivnily i jiné zážitky. Vaši čtenáři možná znají slavné dílo Učení Dona Juana od Carlose Castanedy… a právě k tomuto Donu Juanovi, který se ve skutečnosti jmenuje Tata Cachora a je mu 103 let, mám poslední čtyři roky možnost dojíždět. Žije v kamenné poušti Tecate a já mám to štěstí, že se s ním můžu učit, vyzkoušet jeho bylinné čaje i cestu vize… Víte, já nikdy nic nevyhledával, měl jsem to štěstí, že věci přišly samy.

Foto: archiv Michal Ivanka

Léta se věnuje nejstarší medicíně světa ajurvédě, aromaterapii a józe a stále se zdokonaluje dalším studiem.