Adresa redakce a spojení: 

Mikuleckého 1309/4, 147 00, Praha 4 – Braník, 
tel.: 222 994 110, 199

E-mail redakce: příjmení@instinkt-online.cz 
nebo instinkt@instinkt-online.cz
dopisy@instinkt-online.cz

 

Tisk: EUROPRINT a.s.

V ČR rozšiřuje společnost MEDIAPRINT KAPA,
v SR MEDIAPRINT KAPA. Distribuci
předplatného zajišťuje ČESKÁ POŠTA, s. p.

Objednávky na předplatné titulu v SR přijímá MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a.s. Oddelenie inej formy predaja, Tel: 244 458 821 nebo 244 458 816 , fax: 244 458 819 . Zelená linka: 0800 188 826. Email: predplatne@abompkapa.sk. Slovenska pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, e–mail:predplatne@slposta.sk; zahraničí: MediaCall, s.r.o., export@mediaservis.cz, tel.: 532 165 165

Evidence: MK ČR E 13512, ISSN 12 13–774X.

Místo vydání: Praha. Náklady ověřuje ABC ČR.

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

(C) EMPRESA MEDIA, a. s.

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.