Konec roku bývá pro většinu z nás dobou bilancování, přemýšlení nad uplynulými měsíci a také dobou očekávání. Astroložka Alita Zaurak pro vás připravila předpověď na prosinec.

Nastávající úplněk přináší možnost porozumění mnohým aktuálním životním situacím, hlubší porozumění tomu, co se nám děje, čím si zrovna procházíme… Slunce ve Střelci nás povznáší do stavu nadhledu, rozšiřuje naše vědomí, inspiruje nás k tomu, abychom měnili své názory k lepšímu a prozářili své cítění a smýšlení optimismem a nadšením. Možná nás láká a zve na daleké cesty, na nichž své obzory budeme moci řádně rozšířit. Luna v Blížencích zase pomáhá uvolnit se pod povrch běžného navyklého smýšlení a vidění věcí: to, co říkáme, co slyšíme od druhých lidí, co si o něčem nebo o někom myslíme, nemusí být pravdivé. Když svou vnitřní mluvu zklidníme, třeba v meditaci, poletující myšlenky se poté usadí a složí do harmoničtější podoby. Ptát se a naslouchat odpovědím, prociťovat srdcem a intuicí, zda jsou správné a dle toho se třeba v následujících dnech rozhodnout – to je asi nejlepší způsob, jak tento prosincový a zároveň adventní úplněk moudře využít…

Užívejte si života i vztahů

Prožitek úplňku bude umocněn a prohlouben pozitivním a vskutku mystickým propojením Jupitera ve Štíru s Neptunem v Rybách, o němž se zmiňuji v předchozí, listopadové předpovědi. V největší síle bude tento aspekt v noci z 2. na 3.12.

Venuše  vstoupila 1.12. do znamení Střelce a přináší nám samé dobré zprávy. Jak se nejlépe naladit na zlepšení a uzdravení vztahů, na přijetí a užívání si darů života? Ptejme se této moudré ženy, učitelky, léčitelky a cestovatelky a odpovědi k nám budou přicházet v různých podobách. Jejím radám můžeme naslouchat až do 25. 12., kdy vstoupí do Kozoroha a napomůže nám k uplatnění a využití tohoto  poznání v praktickém životě. Působení Venuše ve Střelci krásně doplní Mars ve Štíru, kam se přesune z Vah 9.12. Z váhavců se tedy stanou odhodlaní a konečně se budeme moci rozhodnout v zásadních otázkách a odtud přijde i síla žít a hluboce naplno prožívat.

Dopřejte si mentální detox

Po úplňku ve Střelci se můžeme osvobozovat od přebytečných znalostí, od přemíry nejrůznějších náboženských či filozofických konceptů, od snahy za každou  cenu všechno pochopit a násilně vychovávat a přesvědčovat své okolí. Podívejme se do své knihovny a knihy či jiné informace a poznatky, které už s námi nerezonují, klidně odložme, nejlépe do novoluní ve Střelci, které nastane 18.12. Tato mentální očista totiž proběhne i v naší hlavě a budeme se moci otevřít novému, pravdivějšímu pohledu na svět. Začneme možná více a intenzivněji prožívat, podobni cestovatelům a objevitelům nových světů a rozměrů reality.

Nastává významné období

Již 20.12. nastává významná astrologická událost, vstup planety Saturn do znamení Kozoroha!

Po třiceti letech nastane asi dvouapůlleté období dávání věcí do pořádku, dotahování a dokončování rozdělaného a doposud nevyřešeného. Přijde období velmi konkrétních a reálných změn v uspořádání společnosti i našich životů. Před třiceti lety nastavený kurz a směr budeme moci přehodnotit, možná i zvolnit své pracovní tempo, osvobodit se od zbytečných závazků, jít si skutečně svou vlastní cestou, ať už se to týká vztahů, práce nebo životního stylu…

Pozor na komunikaci

Doslova nátlak a silné naléhání na změnu názoru a reformu smýšlení můžeme zažívat též díky trojnásobnému spojení Merkura se Saturnem, obzvláště ve dnech 28.11.,6.12.,13.1 a v podstatě během celého tohoto období. Tato situace může přinášet obtíže v komunikaci, často doslova i poruchy počítačů, telefonů atd. To však jen v případě, kdy se v této oblasti nějak přetěžujeme. Někdy stačí se uklidnit, soustředit se na to, proč se nám tyto potíže dějí, a situace se krásně poladí – komunikace se obnoví, počítač či telefon se třeba i „zázračně“ opraví a „nahodí“

Co přinese zimní Slunovrat?

Datum vstupu Saturna do Kozoroha rezonuje se zimním Slunovratem (přesně 21.12. v 17.30). V tomto období bude tedy v tomto roce obzvláště důležité soustředit se na osvobození se od dogmatických a  konzervativních přístupů, které nám jaksi byly okolím „naprogramovány“. Co opravdu chceme, co si přejeme my sami, ve svém srdci? Jen tím se nám otevře cesta do budoucnosti, ukáže se nám, kudy dále, uvolní se mnohé blokace a překážky, díky čemuž se mohou dořešit i problémy, nashromážděné za uplynulých třicet let! Prožijme tedy slunovrat opravdu vědomě, najděme si alespoň chvíli klidu na spočinutí, zaměření pozornosti „vzhůru“ k nebi, odkud přichází v těchto dnech požehnání a podpora. Namísto naslouchání toho, co říkají druzí, naslouchejme sami sobě, své duši, svým pocitům, svému tělu, abychom mnohem moudřeji a intenzivněji užívat daru života nejen po celý následující rok!

V období po zimním Slunovratu dělejme první kroky vpřed, uplatňujme poznání v praxi. Možná to bude znamenat, že letošní vánoce prožijeme jednodušeji na hmotné úrovni, o to však bohatší mohou být ve svém původním významu – v prožitku lásky a sounáležitosti…

Foto: Profimedia

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."