Muž býval lovcem a dobyvatelem a dodnes je samozřejmě tím, kdo by měl být „sexuálním dobyvatelem“ ve vztahu. Bohužel podle mnoha výzkumů má vysoké procento mužů, a týká se to i dvacátníků, problémy s tím základním – s erekcí. Jednou za čas je to naprosto v pořádku, ale pravidelně?

Muži jsou na svou potenci samozřejmě velmi pyšní, a je to v pořádku, to k nim i patří. Co ale dělat, když erekce nepřichází? Krátkodobé problémy může vyvolat stres, nedostatek spánku a pohybu, ale i přejídání nebo příliš mnoho alkoholu. V takovém případě je „léčba“ jasná – stačí změnit životní styl. Erektilní dysfunkce ale potkává i mladé muže v začátcích jejich pohlavního života, ať už kvůli studu nebo nezkušenosti. V této chvíli by měla být na straně partnerky odpovídající reakce, o všem si taktně promluvit a partnerovi naznačit, že je to naprosto normální. Pokud žena zareaguje posměšně nebo jakkoliv hruběji, může to mužskou psychiku nepěkně poznamenat.

Co dělat, když erekce nepřichází?

Podle odhadů stojí za poruchami erekce u mladších mužů ve 30 až 40 % případů právě psychické příčiny, s přibývajícím věkem mají potíže zase organický základ. Mohou indikovat vysoký krevní tlak, cukrovku, ale i srdečně-cévní nemoci, jako například kornatění tepen. Erektilní dysfunkci ale může způsobit i porucha topořivých těles, nervové soustavy či hormonální změny. „Podobně jako u jiných nemocí je i zde nejlepší prevence. Tedy vyvarovat se všech rizikových faktorů, například kouření, alkoholu, přejídání a dalším civilizačním nešvarům,“ doporučuje MUDr. Josef Stolz, MBA, primář kliniky UroKlinikum Praha. Pokud se podobný problém týká vás pánové, nebo vašeho partnera, dámy, je opravdu nutné nic neodkládat a objednat se k odborníkovi, který situaci posoudí. Když přijdete včas, může být lehce řešitelná, v opačném případě se bude pravděpodobně vše jen zhoršovat. Úspěšnost odborné léčby je vysoká, její základní podmínkou je ale správná diagnostika. Ta je především díky ultrazvuku většinou neinvazivní a přesná. Před zahájením léčby je třeba vědět, zda porucha není způsobena závažnými onemocněními. Pokud ano, je nutné nejprve vyléčit základní onemocnění a k léčbě erektilní dysfunkce přistoupit až posléze.

Bolesti se bát nemusíte

Protože se tento problém týká velmi intimní oblasti, je jasné, že muži mají obavu z nepříjemného a také z případné bolesti. Není to ale tak hrozné, jak by se mohlo zdát! Léčba obvykle spočívá v podávání léků nebo preparátů zvyšujících přívod krve do topořivých těles. Jednou z možností je také injekční aplikace účinné látky přímo do topořivých těles, ta ovšem moc příjemná opravdu není. Existují i chirurgická řešení, jako je trvalá implantace tzv. penilních protéz, které jsou buď částečně ohebné nebo nafukovací. Protože ale penis udržují ve stálé erekci, představují méně komfortní variantu. Finančně dostupnou a navíc bezbolestnou metodou je léčba tzv. rázovou vlnou. Ta díky aplikaci mechanické energie zlepšuje krevní oběh a podporuje funkci erektilních tělísek. „Bezbolestná léčba spočívá v přiložení sondy podobné ultrazvuku na penis a do oblasti hráze pod varlaty. Sonda vydává piezo rázové vlny, které regenerují cévy, zvyšují průtok krve, a tím zlepšují prokrvení erektilních (topořivých) tělísek. Aplikace je téměř bezbolestná, jsou cítit jen mírné nárazy. Ošetření přístrojem Piezowave pacienti velmi dobře snášejí, analgetika nejsou potřeba,“ dodává MUDr.Josef Stolz.

Foto:depositphotos/ fxquadr

Léta se věnuje nejstarší medicíně světa ajurvédě, aromaterapii a józe a stále se zdokonaluje dalším studiem.