Konec roku bude opravdu zajímavý, sama Alita si během tohoto roku občas posteskla, že prožíváme náročné časy. A když tohle řekne zkušená astroložka, tak se trochu leknu. Ale konec roku už je o smíření a i když práce je pořád dost, advent nás zklidní. Máme šanci prožít hezké časy, tak si to pojďme užít…

Období Střelce začalo 22. 11. a přináší do našich životů více světla, radosti a optimismu. Jednou za základních kvalit Střelce je štědrost a nesobecké, opravdu upřímné přání dobra všem bytostem, proto zkusme svou pozornost, své myšlenky a city zaměřit tímto směrem. My sami za to budeme též štědře odměněni – třeba mnohem lepší náladou, stavem mysli a možná i zlepšením svého zdraví. Mnohé situace se rozjasní a vyřeší.

Naslouchejte moudrým radám Jupitera

Letos je toto období obzvláště významné, protože ve znamení Střelce se již od 8. 11. nalézá po dvanácti letech planeta „Velkého štěstí“ – Jupiter. Moudrý učitel a léčitel Jupiter je ve Střelci vládnoucí planetou, je tedy „u sebe doma“ a my si budeme moci po celý následující rok, do prosince 2019 doslova užívat jeho blahodárného vlivu. Důležité je naslouchat jeho radám a instrukcím a samozřejmě se jimi řídit. Pohled do mapy zrození napoví, v jakém astrologickém domě, tj. v jaké konkrétní životní oblasti každému z nás Jupiter pomáhá, kde přesně může nastat výrazné zlepšení a jakési prozáření a projasnění. Spojení Slunce s Jupiterem nastává v neděli 26. 11., přesně v 7.30 hodin. Jupiter je principem rozšíření, bude nám tedy pomáhat podívat se na svůj život z úplně jiné perspektivy – třeba očima andělů nebo též z hlediska života po smrti. Dáme si různé doposud zdánlivě oddělené záležitosti a informace do souvislostí, čímž se můžeme osvobodit od zbytečného strádání a neplodného přemýšlení a vymýšlení.

Vyřešte své resty…

Ve dnech kolem 28. 11. se Jupiter ve Střelci spojuje též s retrográdním Merkurem. Je to již druhé setkání učitele a žáka během poměrně krátkého období. Poprvé se odehrálo ve znamení Štíra 29. 10., potřetí nastává 22. 12. Celé toto cca dvouměsíční období je obzvláště příznivé pro vyjasnění a vyřešení mnohých náročných, dlouhodobě se táhnoucích situací a záležitostí, což můžeme pozorovat i na politické scéně. Co nám přinese úplněk v pátek 23. 11.? Slunce ve Střelci touží po spravedlnosti a ideálním stavu věcí, zatímco Luna v opozičním znamení Blíženců (až do rána 25. 11.) nám více či méně citlivě připomíná, že existuje tzv. obyčejná lidská realita, kde svou roli hraje omezenost, vychytralost, snaha o krátkodobé řešení a pomíjivý úspěch. Tento zdánlivý rozpor nám může způsobit bolest a rozčarování nebo se můžeme pokusit o propojení zdánlivých protikladů a přijmout věci tak, jak jsou s tím, že z vyššího hlediska je vždy vše v pořádku a dobro stejně nakonec vždy zvítězí, protože takový je kosmický zákon. Důležité v těchto dnech je proniknout hlouběji pod povrch běžných událostí, klást si zásadní otázky a být ochotni učit se a poučit se z toho, co se děje.

Advent je nutný ke zklidnění

Do konce listopadu máme tedy opravdu co dělat. V prosinci, tedy v době adventu, přibude ve Zvěrokruhu vodního živlu, což může v lepším případě přinést celkové zklidnění, čas celkově vhodný k rozjímání a prociťování. Citliví a vnímaví lidé by se však měli v této době obzvláště uzemnit, nejlépe pobytem v přírodě a vhodnou stravou či fyzickou prací. Venuše se 3. 12. opět přesouvá ze vzdušných Vah do vodního znamení Štíra, kde spočine až do 7. 1. Znovu se tedy budeme moci ponořit hlouběji pod povrch svých pocitů, emocí, opravdu procítit a pravdivě uchopit milostné a vztahové záležitosti. Venuše je ve Štíru ve vyhnanství a libuje si tedy začasté ve zbytečných dramatech – naproti tomu budeme mít též sílu a inspiraci pracovat opravdu vědomě se svými závislostmi a touhami, ale i strachy ze ztráty, samoty, odmítnutí… Důležité ovšem je se rozhodnout ke změně a výraznému posunu a osvobození. Obzvláštní milost a podporu v tomto procesu můžeme zažít 21. 12., kdy se Venuše dostává do příznivého vztahu-aspektu s Neptunem. Ve dnech kolem 7. 12., tedy v den novoluní, se Mars spojí s Neptunem ve znamení Ryb. Tato konstelace, tzv. „Boží bojovník“, nastává přibližně jednou za dva roky a může nás naučit, jak jednat opravdu z „vůle boží“, tedy jinak řečeno ve spojení s vyšším Já, udělat zásadní rozhodnutí, pocítit jistotu ve svém konání. Opět záleží na konkrétním domě horoskopu, kde se toto spojení planet bude nalézat.

Pozor na alkoholové úniky Konjunkce, tj. spojení Neptuna s Marsem může však též přinést opravdu iracionální situace, kdy se běžná vůle jaksi vymyká kontrole a do jednání lidí pronikají jakési jiné, ne vždy příznivé, vlivy… Mnohé záleží na míře pročištěnosti a uzemněnosti. Opatrně tedy s alkoholem a podobnými prostředky napomáhajícími začasté uniknout z reality. Naopak můžeme tuto konstelaci využít k řešení a rozpuštění opravdu náročných, řekněme karmických, záležitostí a problémů – někdy nám prostě nezbývá, než je odevzdat Bohu a poprosit s pokorou o pomoc a odpuštění… Od 2. do 13. 12. se navrací do znamení Štíra i Merkur a pomůže nám proniknout opravdu co nejhlouběji pod povrch běžného smýšlení a osvobodit se od klamu a přetvářky. Nemusí to však znamenat skepsi a negativismus – jen méně lpění na hmotné realitě a našich představách o tom, co by mělo, a nemělo být. Dovolme si prostě zřít pravdu, která nás osvobodí a jaksi „detoxikuje“ naše myšlení a emoce, tj. vodu v těle, což ve výsledku může přinést i uzdravení či výrazné zlepšení zdravotního stavu!

Přátelé, přeji skutečně blahodárný a ozdravný prožitek tohoto krásného období. S každým dnem se přibližujeme a stoupáme výše k nebi a můžeme tedy rozmlouvat s duchovním světem mnohem intenzivněji než v jiných fázích roku. Buďme otevření a vstřícní a budeme skutečně štědře obdarováni! Mnoho radosti!

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."