V onkologii – stejně jako v jiných odvětvích lékařství – panuje řada mýtů a stereotypů, které nejsou pravdivé. A pokud je lidé berou vážně, mohou velmi výrazně uškodit nebo dokonce ohrožovat život. Znáte ty nejčastější a nejnebezpečnější nepravdy a pověry, které se týkají zákeřně rakoviny?

MELANOM

Mýtus 1. – „Lidé s tmavší pletí nemohou dostat rakovinu kůže“ – pravdou sice je, že světlá pleť zvyšuje riziko rozvinutí různých typů rakoviny kůže (včetně melanomu), žádný odstín pleti ale člověka nečiní imunním proti těmto typům rakoviny.

Mýtus 2.„Lehké opálení před dovolenou u moře vás před rakovinou kůže ochrání“ – nic jako zdravé opálení neexistuje, spíše naopak. Pokožka ztmavená UV paprsky – ať už ze solária nebo ze zahrady – je již poškozená a riziko rakoviny kůže se tak paradoxně ještě zvyšuje.

RAKOVINA PRSU

Mýtus 1.„Rakovina prsu se týká jen žen nad 50“ – Tento mýtus jasně vyvracejí statistiky – téměř pětina nádorů je odhalena u žen mladších 50 let. Ve zcela výjimečných případech se rakovina prsu může vyskytovat i u žen mladších 30 let.

Mýtus 2.„Ozařování levého prsu mi zasáhne srdce a stejně se nevyléčím“ – Medicína je v tak pokročilém stádiu, že i tento mýtus má daleko k pravdě. Díky novým technologiím a přístupům k léčbě je pravděpodobnost vyléčení velmi vysoká. „Například před samotným ozařováním levého prsu učíme pacientky velmi hluboce se nadechnout, což oddálí prs od srdce a záření ho tak zasáhne jen zanedbatelně. Předcházíme tak vedlejším nežádoucím dopadům ozařování. Navíc u většiny pacientek se v těchto případech ozařování používá až po operaci, po odstranění vlastního nádoru, k likvidaci případné zbytkové mikroskopické choroby,“ říká Vít Ulrych z pardubického onkologického centra Multiscan.

Mýtus 3.„Nošení kosticových podprsenek zvyšuje riziko nemoci“ – Pseudovědci tuto pověru zdůvodňují tím, že kostice stlačují lymfatické žlázy prsů, čímž dochází k hromadění toxinů. Žádná studie ale nic takového neprokázala.

RAKOVINA PROSTATY

Mýtus 1.„Rakovina prostaty se týká jen starších mužů“ – Stejně jako u rakoviny prsu platí, že s věkem stoupá riziko. Průměrný věk při diagnóze rakoviny prostaty v Česku je 65 let, nicméně výjimkou není ani u mužů pod 40 let.

Mýtus 2.„Po léčbě rakoviny prostaty vždy následuje impotence a únik moči“ – Je sice pravdou, že po léčbě rakoviny prostaty můžou přijít problémy s erekcí a inkontinencí. Ve většině případů ale jde o komplikace dočasné a navíc, existuje řada možností, jak je zmírnit nebo zcela odstranit. „Častěji se tyto komplikace mohou vyskytnout při kombinaci léčebných metod – chirurgického řešení a následné radioterapie. Proto je vždy důležité pečlivě stanovit stádium onemocnění a podle něj pak i naplánovat správnou metodu léčby. Navíc technologické vybavení pro radioterapii ve všech komplexních onkologických centrech prošlo v posledních letech výraznou modernizací a v tuzemsku je tak možno provádět všechny účinné radioterapeutické techniky, díky kterým se problémy s erekcí a úniky moči minimalizují,“ dodává Ulrych.

RAKOVINA PLIC

Mýtus 1.„Lehké cigarety jsou bezpečnější“ – Jeden z hlavních a nejnebezpečnějších mýtů. Menší obsah dehtu neznamená menší riziko vzniku rakoviny plic.

Mýtus 2.„Dýmky a doutníky rakovinu plic nezpůsobují“ – Nejen, že doutníky a dýmky způsobují rakovinu plic, zvyšují navíc riziko rakoviny dutiny ústní, krku a jícnu.

Mýtus 3.„Po letech kouření je poškození plic nevratné“ – Nikdy není pozdě přestat kouřit. U každého kuřáka je to sice individuální, ale z pravidla již po roce bez cigarety se plíce pomalu ale jistě dostávají na „předkuřáckou“ úroveň.

RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Mýtus 1.„Rakovina děložního čípku je dědičná“ – U tohoto typu rakoviny hraje dědičnost minimální úlohu. Riziko nakažení virem HPV je totiž u každé ženy stejné, bez ohledu na její předchozí rodinnou anamnézu.

Mýtus 2.„Proti přenosu HPV mě ochrání kondom“ – Kondom sice snižuje riziko přenosu, přesto i při jeho používání může k nákaze dojít. Papilomaviry se nepřenáší pouze pohlavním stykem, ale také například při orálním sexu (přenos z úst na pohlavní orgány je možný).

Mýtus 3. – „Pokud nádor děložního čípku nelze operovat/vyoperovat, nemám šanci se vyléčit“ – Léčba lokálně pokročilého nádoru děložního čípku je náročná, ale v řadě případů lze kombinací moderní radioterapie – zevního a vnitřního ozáření – s chemoterapií vyléčit i neoperovatelný nádor. „Výsledky zlepšilo například využití magnetické rezonance pro plánování brachyterapie (vnitřního ozáření) u těchto nádorů. Zobrazení pomocí magnetické rezonance umožňuje přesně lokalizovat polohu nádoru a ten následně cíleně ozářit. Díky tomuto cílenému ozáření se výsledky přežití žen s lokálně pokročilým onemocněním zlepšily o 20%, což je v onkologii jedno z největších zlepšení za posledních 20 let,“ popisuje Ulrych využití magnetické rezonance přímo na ozařovně, které Multiscan zavádí jako první v Česku.

RAKOVINA KONEČNÍKU A TLUSTÉHO STŘEVA

Mýtus 1.„Kolonoskopie je jediný způsob, jak rakovinu tlustého střeva odhalit“ – Jako screeningové vyšetření se plošně využívá test na skryté krvácení do stolice. Kolonoskopie přichází na řadu až ve chvíli, kdy je podezření na rakovinu větší.

Mýtus 2.„Cítím se úplně zdráv, nemohu mít rakovinu tlustého střeva“ – Rakovina tlustého střeva nemá v počátečním stádiu žádné příznaky. Odhalit se tak dá pouze včasným vyšetřením.

Jde o čas

Onkologická onemocnění jsou sice zákeřná, obtížně léčitelná a v mnoha případech se pacient nedokáže uzdravit. Právě mýty o nich ale často zabraňují tomu nejúčinnějšímu v boji s těmito chorobami – a to včasnému odhalení. Obecně totiž o rakovinných onemocněních platí, že čím dřív se na ně přijde, tím je vyšší šance na vyléčení.

Foto: depositphotos/SimpleFoto

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.