Měla jsem celkem bezproblémové dětství, ale vše bylo podřízeno mým rodičům. Byli hodní, ale vyžadovali demokratickou mírou absolutní poslušnost. Přesto jsem je léta stavěla na piedestal. A jako by se tento stav promítal i do mých vztahů s muži… nejsem schopná je vytvářet, stále na všem hledám chyby, jsem nespokojená. Vím, že chyba je ve mě, ale jak s tím pracovat? 

Dobrý den, moc děkuji za váš dotaz. Při terapiích používám jednu velmi zajímavou techniku, kterou můžete aplikovat sama doma nebo někde na klidném místě. Jedná se o hlubokou vnitřní introspekci, je to takzvaný vnitřní inventář. Je velmi důležité získávat informace o sobě sama spíše intuitivním způsobem, tedy spíše spontánně něž deduktivním způsobem. Postup je následovný: mějte po ruce tužku a papír nebo nějaký blok. Papír rozdělte na dvě části – jedna část bude prostorem pro vaši část sebe sama, kterou vy akceptujete a druhý prostor bude pro vaši část, kterou vy neakceptujete. Snažte se jednoduchou koncentrační technikou uklidnit mysl, zavřete oči a představte si obě dvě části sama sebe. Vnitřně se rozhodnete s jakou častí budete pracovat a soustřeďte se na ni, a také na všechny informace, které přicházejí a zapisujte je. Až informace budete mít kompletní, identifikujte věci, které chcete změnit a vytvořte si aktivní plán pro aplikaci jednotlivých postojů a chování.

Foto: profimedia

Terapeut a zakladatel metody Intuitive Connection.