V průběhu velikonočních svátků, od 29. března do 2. dubna, připravilo plzeňské vědecké centrum Techmania speciální doplňkový program. Křesťanské svátky a s nimi spojené tradiční zvyky představí Techmanie z trošku jiného úhlu pohledu – z toho vědeckého.

„Od čtvrtka do pondělí se mohou návštěvníci Techmanie těšit na pět workshopů, které jsou inspirované populárními svátky – Velikonocemi. Nebudeme se zabývat malováním kraslic ani pletením pomlázky. Na tradice se totiž podíváme očima vědy,“ vysvětluje David Lobotka, manažer programového oddělení Techmania Science Center.

Návštěvníci workshopů se zaměří na vejce jakožto na schránku života a podívají se, jak můžou vypadat kraslice malované přírodou. Dozvědí se, že vrba není jenom zdrojem proutí na výrobu pomlázky, ale že má pro člověka další nezastupitelné úlohy. A že si navíc vrba s vrbou může popovídat! „Zájemcům rovněž prozradíme, co má společného vrba a acylpirin. A dojde i na kopřivy, podíváme se, jak úžasně vypadají jejich žahavé chlupy,“ vybízí k návštěvě David Lobotka.

Věda je v celé Techmanii představována zábavným a zajímavým způsobem a ani velikonoční doplňkový program nebude výjimkou. Návštěvníci si budou moci vše vyzkoušet v praxi a ověřit pod mikroskopem. „V Techmanii si zakládáme na tom, že věda je pro návštěvníky daleko lépe pochopitelná, pokud si vše sami vyzkouší. Proto i o Velikonocích budou odborné informace doplněny jednoduchými pokusy,“ dodává David Lobotka.

Techmania Science Center v Plzni je místem, které budí v dětech a studentech zájem o přírodovědné a technické obory. V prostorách bývalých továrních hal Škodovky se nachází stovky interaktivních exponátů, jediné 3D planetárium v České republice, laboratoře nebo moderní projekční sály. Celé zařízení si klade za cíl zábavnou formou seznamovat se světem vědy a techniky a lákat k experimentování. Plzeňské centrum vědy je zároveň jedinou veřejně přístupnou částí bývalých továren, za jejichž přestavbu obdržela Techmania několik ocenění v soutěži Stavba roku.

 

Časový rozpis každodenních velikonočních workshopů

10:45 Semena jako schránka života

12:30 Vejce jako schránka života

14:30 Kopřivu mráz nespálí, ona vás ano

16:15 Pomlázka, povídání dvou vrb a jeden aspirin; jak to jde dohromady?

17:30 N(e)akvašené Velikonoce


Foto: archiv/Techmania Science Center

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.