Pavla Polymnia má zajímavé nejen jméno, ale i profesi. Cvičí totiž psy… ale poněkud netradičním způsobem. S nadšením mi o jejím umu vyprávěla jedna známá, tak jsem se rozhodla, že ji pro vás vyzpovídám a zjistím, v čem se její výcvik liší od jiných.

Jak jste se dostala k výcviku psů?

Ocitla jsem se v Řecku plném pouličních psů a pejskařů, kteří nevěděli, kdo vlastně pes je a co ke svému životu potřebuje, aby byl šťastný. A protože jsem od života dostala novou šanci začít zcela od nuly, rozhodla jsem se volit srdcem. Chtěla jsem dělat to, co mě uvnitř vždy přitahovalo a činilo šťastnou. A tak jsem svoji příležitost chytila za pačesy a pustila se do zkoumání tajů výcviku a všech těch zapeklitých otázek, na které jsem sama hledala odpovědi jako každý milovník psů.

Máte pocit, že běžný výcvik psů je účinný? V čem je ten váš jiný?

No, to je právě to. Jsou různé metody výcviku a každému funguje něco jiného. Trenér má jen určitý čas na danou lekci a za tu dobu má co dělat, aby se stihl věnovat všem stejně. A i přesto, že podává soukromé lekce, nikdy v nich nemůže objasnit všechny souvislosti, které člověk potřebuje znát, aby to celé plně pochopil.

Každý pejskař se pak nachází na jiné úrovni znalostí a podle toho je výcvik více, či méně úspěšný. Když se tyhle dva světy (výcvikáře a pejskaře) spojí ještě se světem psa, vznikají z toho nedorozumění. Dost často se stává, že pes výborně poslouchá na cvičáku, ale doma si se svým pánem dělá, co chce. Výcvikář je zoufalý z nechápavých pejskařů a ti jsou zase nešťastní sami ze sebe a z neposlušných psů. Je to takový začarovaný kruh.

Pro mne je velmi důležité, aby člověk chápal svého psa a sám sebe ve vztahu s ním. Učím lidi, aby sami dokázali vyhodnotit vážnost situace a věděli, jak se v každé z nich zachovat. Předávám lidem ucelené informace, na jejichž základě dokážou sami správně reagovat. Kurzem se jim otevře nový svět souvislostí.

Unikátní na tom celém je pochopení psí řeči pomocí videí s více jak padesáti pouličními psy, které osobně znám, a na kterých objasňuji většinou chybějící souvislosti.

Musí být „psí krotitel“ také psycholog?

Jsem si jistá, že musí být vnímavý vůči lidem, protože je velmi důležité, aby vám klient věřil a otevřel se vám. Lidé neradi slyší, že něco dělají špatně, a proto není snadné jim postupně odkrýt celou pravdu.  Já osobně jsem psychologii nestudovala, ale vnímám, že určité schopnosti mám a využívám jich. Pes se dokáže učit velmi rychle. Lidem to jde podstatně pomaleji. Jsem přesvědčená, že právě psi nám pomáhají vracet se k sobě samým a skrze ně se můžeme stát lepšími lidmi. A to také ve svém online kurzu učím.

Dá se podle nějakých obecných signálů poznat, co se pes chystá udělat?

To víte, že ano! Jsou to jejich konejšivé a varovné signály spojené s tím, v jakém stavu mysli se pes momentálně nachází. To je na psech právě to nejlepší! Jsou nádherně čitelní. Věřím, že kdyby se pejskaři naučili pořádně číst jejich řeč, dokázali by včas situacím předcházet a nedocházelo by k tolika nechtěným psím potyčkám.

Musím ještě podotknout, že psí chování ovlivňuje převážně jejich páníček, a proto lidi učím, jak předem vyhodnocovat chování jiných pejskařů a zároveň jejich psů.

Jen ten, kdo je ochotný pracovat sám na sobě, dokáže změnit chování svého psa. Právě díky psím signálům člověk pochopí, s jakou intenzitou může se svým psem komunikovat, aby nenarušil důvěru, kterou si s ním vytvořil. Proto psí řeč považuji v komunikaci (výchově a výcviku) za klíčovou.

Mohla byste říct několik pravidel, podle kterých poznáme, že je psa nutné cvičit, nebo je to třeba u každého?

Pro mě je měřítkem férový vztah, kdy pán rozumí svému psu jako zvířeti a pes zase rozumí tomu, co po něm pán chce. Vztah, kdy se pes a člověk vzájemně respektují a důvěřují si.

Mít psa není o tom ho vlastnit, ale mít s ním vztah. Právě díky správné výchově a výcviku se můžou tyto dva světy sladit a propojit tak, aby si pes a člověk rozuměli a byli si vzájemně užiteční. Pokud je něco špatně, tak je to proto, že neprobíhá správná komunikace.

Vychovaný pes je v moderním světě neodmyslitelnou součástí…

Pokud vás pes například neposlouchá, tahá vás na vodítku, bez přestání štěká, odmítá slézt z gauče a vrčí na vás, tak je přímo správný výcvik a výchova nezbytným prostředkem k odstranění všech překážek pro spokojený život se psem.

Jak vaše „kurzy“ probíhají a jak dlouho je nutné na ně docházet?

Výhodou mého online kurzu je právě to, že nemusíte nikam dojíždět. Každý si kurzem prochází v době, která mu vyhovuje. Do kurzu můžete vstoupit kdykoliv jednotlivě anebo ve vypsaných termínech. Ke kurzu je k dispozici uzavřená skupina na Facebooku a moje aktivní podpora a zpětná vazba na vypracované pátrací otázky.

V případě potřeby jsem k dispozici na telefonu i na skypu.  Minimálně 6 týdnů se budete věnovat sami sobě a svému psovi. Kurz je rozložen do čtyř hlavních témat, která na sebe navazují a společně tvoří jeden celek. Téma PES, ČLOVĚK, PSÍ ŘEČ A KOMUNIKACE. Poslední část –  komunikace – by vám nedávala smysl bez předchozích tří částí kurzu.

Kurzem se prochází podle stanoveného harmonogramu, kdy jednotlivá témata na sebe navazují a vše se vám postupně otevírá od prvního tématu a graduje až po finální rozuzlení funkční komunikace se psem.

Léta se věnuje nejstarší medicíně světa ajurvédě, aromaterapii a józe a stále se zdokonaluje dalším studiem.