Nachlazení, chřipka, angína či záněty dýchacích cest. To jsou některé z již tradičních zimních nemocí, které rok co rok pošlou na lůžko i ty nejodolnější jedince. Kromě posílení imunitního systému je ovšem nutné se zaměřit i na zatížení organismu různými druhy toxinů. Jaké toxiny nás ohrožují a jak se jich lze zbavit?

Nejprve je nutné si uvědomit, že toxinů existuje mnoho druhů. Rozeznáváme například toxiny z životního prostředí, infekční mikrobiální ložiska a jejich toxiny, emoční toxiny, průmyslovou, potravinářskou a zemědělskou chemii, radioaktivní látky, toxické látky vzniklé trávením, léky a drogy, metabolické toxiny či biogenní soli. Mezi zdroje toxinů ovšem patří i samotná existence každého jedince a dále také strava či konkurenční živé organismy. Každý živý organismus se totiž snaží osídlit a ovládnout co největší životní prostor, a proto mikroorganismy produkují bojové látky, které mají zabránit imunitnímu systému jejich likvidaci.

Na počátku snahy o detoxikaci tedy stojí indikace přístrojem Salvia, který byl zkonstruován podle vynálezu dr. Reinholda Volla. Ten dokáže určit konkrétní toxickou zátěž a na základě těchto výsledků lze doporučit vhodnou detoxikační kúru, případně další doporučení týkající se životosprávy.

Tato metoda kontrolované vnitřní očisty je ve skutečnosti nastartování přírodních a přirozených samouzdravujících pochodů lidského těla. Pokud je tedy toxin přítomen, může dojít k jeho vyloučení díky působení samotného imunitního systému již v prvních či týdnech detoxikační kúry. Pokud naopak přítomen není, nedojde ke spuštění imunitní odezvy. Je tak možné tuto metodu kombinovat s jakoukoli jinou léčbou či s alternativním postupem.
Řízená detoxikace zároveň pracuje i se škodlivými blokujícími emocemi, neboť psychika, jak víme, hraje obrovskou roli nejen v ukládání toxinů, ale také ve spouštění negativních procesů v organismu, která mohou vést k propuknutí nemoci.

Po skončení kúry tak lze zcela eliminovat zdravotní problémy, které se doposud zdály být bez příčiny, a zároveň se preventivně bránit před nemocemi, které jinak napadají toxiny oslabený organismus.

Foto: pixabay/Myriams-Fotos/kalhh