Bez minulosti není budoucnosti… „Národ, který zapomene svou minulost, nemá budoucnost,“ pronesl Winston Churchill. Své předky nutno znát, řekla si herečka Eliška Balzerová a začala je hledat; hledání zastavila. Proč? To prozrazuje v rozhovoru.

Proč má budoucnost ten, kdo dělá poctivě řemeslo, zase prozradí téma, v němž autorka nahlédla do minulosti fortelu práce prováděné šikovnýma rukama českých mistrů.
Co dal současnosti kníže Metternich? A je mužem minula? Resumé naznačuje osud mimořádného politika.

Kouzlo staré vsi u husitského hradu Sion přibližuje současník, ale okouzlený historií…
Historii od budoucnosti nelze oddělit. Stejně jako bílou od černé. Podzim od jara. Podzim je romanticko-bolestně melancholický, vyvolává vzpomínky, otazníky a zdánlivě – často i reálně – něco odnáší…

Spravedlivá síla podzimu

V jeho náruči odcházejí lidé dobří i horší, věci krásné i zlé, smutky, ale i radosti. V tom je jeho spravedlivá síla. Zprvu nese barevné pohledy protkané nadějí na návrat letních časů, aby vzápětí servíroval jasnou zvěst o nástupu šera a ponura. Ale… Tím dá prostor očekávání opětného jasna v čase jara. Podzim umí vyvažovat a budit víru!

Dílem osudu právě teď – v říjnu – vychází čtenářsky léta oblíbený časopis Instinkt ve vydavatelství Empresa Media naposledy. Děkujeme, že jste mu byli vy čtenáři věrni, děkujeme autorům, kteří se zasloužili o jeho kvalitu… Dík všem, kteří pro něj kdy na obou stranách dýchali.

Život je změna, ale… Zrovna podzim dává víru, že… se někdy nad stránkami krásně lidského časopisu opět společně sejdeme.

autor: Michaela Šmerglová

foto: archiv