Astroložka Alita Zaurak věnovala i  letos svou přízeň ŽenyDívky.cz a odtajní nám, co nám hvězdy naplánovaly na leden a počátek února.

Před novoluním v Kozorohu se osvobozujeme od zátěže nadbytečných starostí, povinností a závazků, všemožných stresujících „musím“, „měla bych“, „to vydržím“  atd… Převezměme zodpovědnost jen sami za sebe, soustřeďme se na své tělo a bytostné potřeby a v tu chvíli mnohé zdánlivé nezbytnosti odpadnou samy a my se můžeme uklidnit, uvolnit a věnovat se skutečně podstatným činnostem, dokončit rozdělané záležitosti a poté v klidu spočinout a užít si dosaženého cíle. Podobně, jako když na své pouti dojdeme na kýžené místo, třeba na vrchol hory, odkud je nádherný výhled na krajinu…

Věnujte pozornost tělu i mysli

Vládce Kozoroha Saturn souvisí s tím, co naše tělo drží pohromadě a dává mu tvar – především s kostmi a kůží. Před tímto novem je tedy obzvláště prospěšné saunování, plavání, koupele, masáže a podobné hluboce očistné a ztuhlost uvolňující procedury.

V momentě samotného novu, tj. ve středu 17.1., se soustřeďme a ptejme se, kudy dál. Kam zaměřit svou pozornost, kudy se budou ubírat naše další kroky? Jak nejlépe a efektivně využít svůj potenciál? Plánování Kozoroha je dlouhodobé – udělejme si tedy přibližný rozvrh svých hlavních aktivit na celý následující rok a vycházejme při tom opět ze sebe, ze stavu radosti a tvořivosti, naslouchejme též svým pocitům, které napomohou rozeznat, nakolik jsou naše plány opravdu těmi našimi, nakolik s námi opravdu souzní a jsou tedy životaschopné a pravdivé. Po novu pak začínáme aktivně, avšak s rozvahou a moudře, den za dnem a krok za krokem, tvořit svou vlastní budoucnost…

Láska i nová přátelství

V sobotu 20.1. Slunce vstupuje do znamení Vodnáře a vše doposud jakoby zpomalené a zatuhlé či přímo zablokované se výrazně urychlí a rozhýbe. Doposud spíše osamocení jedinci se mohou spojit se skupin a kolektivů tím budou moci ještě lépe zúročit své schopnosti. Doba ideální pro začínání nových projektů, přátelství a spolupráce podobně smýšlejících, bude od 20.1. do úplňku ve Vodnáři, tj. do 31.1.

Patronka roku Venuše vstupuje do znamení Vodnáře již 18.1., aby nám nabídla svobodu v lásce a nové příjemné příležitosti v podnikání a obživě. Obzvláštní sílu bude mít Venuše ve Vodnáři ve dnech kolem 7.2., kdy se dostává do pozitivního aspektu sextil s Uranem v Beranu.

Přijde i nová energie

Mars se 27.1. přesouvá ze Štíra do znamení Střelce a rovněž přinese nové možnosti společenského uplatnění, energii na cestování či plánování dalekých cest či užitečných a veřejně prospěšných projektů. Tento zhruba šedesátiletý kosmopolitní „mladík“  nás bude učit, jak si moudře a intenzivně opravdu užívat života! Naslouchejme tedy jeho radám a nenechme se zbytečně rozhodit tím, že v realitě není vše tak ideální, jak by mohlo…To už prostě patří k životu a je jen na nás, čemu věnujeme svou pozornost. Na dávání věcí do pořádku a řešení problémů bude dost času od 18.3, až bude Mars v pracovitém a zodpovědném Kozorohu.

Co přinese lednový úplněk?

Úplněk 31.1. (přesně ve 14:26) přináší radost ze života a inspiraci k tvoření na více úrovních. Slunce či zimní stařičký král ve vzdušném Vodnáři si poklidně medituje a pozoruje život spíše zpovzdálí, zatímco jeho partnerka Luna jako letní, tedy mladá královna v ohnivém znamení Lva touží po intenzivním prožívání tělesné existence se všemi jejími radostmi. Jak vůbec mohou být spolu a vzájemně se doplňovat?

Slunce a Luna se v momentě úplňku volně spojují s tzv. linií evoluce, tj. sestupným lunárním uzlem ve Vodnáři a vzestupným uzlem ve Lvu. O kvality Vodnáře se tedy spíše jen opírejme a upřednostněme „lví“ radovánky – ovšem s určitou umírněností. Občas je dobré pohlédnout na sebe ze strany, očima  nezávislého pozorovatele, abychom měli zpětnou vazbu a nenechali své ego příliš řádit. Vystřízlivění s následující Lunou v Panně (2.-3.2.) by pak nemuselo být moc příjemné.

Foto: profimedia

 

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."

1 komentář

Comments are closed.