Úplněk tentokrát padá na 30. dubna tedy na „čarodejnice“ nebo filipojakubskou noc, chcete-li. Už to samo o sobě vypadá velmi magicky. Více se ale, jako vždy, dozvíme od Ality…

Květen 2018 nám přináší mnohé výzvy a naléhavé osvobozující impulsy nabádající nás ke změně přístupu především v oblasti milostné a též ve vztahu k penězům a majetku… Přese všechno však zachovejme klid a pohodu a nenechme se vyprovokovat k unáhleným činům. Inspirujme se v přírodě, kde má též všechno svůj čas…

Závan keltských časů, a lásky…

Úplněk v čase Býka nastává 30. 4. a propojuje se tak se starodávným keltský svátkem Beltain. Hluboké transformační a obrodné procesy, probíhající v tuto magickou noc, se stanou tentokrát ještě intenzivnějšími. Slunce v Býku nám pomáhá naplno se uvědomit v ženském či mužském těle a doslova přistát na Zemi, uzemnit se a otevřít se lásce jak jarní květiny. Luna ve vodním znamení Štíra nás hluboce uvolňuje a umožňuje „zřít pravdu“ o své aktuální milostné situaci a zpracovat mnohé strachy a pochyby či traumata z minulosti.

Tématem tohoto úplňku je láska a sexualita, dohromady tedy milování – milovat a milovat se… Průzračné emoce dětského Býka a vášeň a zkušenost zralého Štíra se mohou harmonicky propojit za prvé v nás, a  teprve poté se harmonizuje i náš milostný život. Ideální je tento úplněk prožívat v přírodě –  zažívat moudré vhledy a dostávat se do hlubokého souladu, který málokdy nalezneme v prostředí plném informačních ruchů.

Zaměřme se na bohatství

Mezi úplňkem a novem probíhá očistný a osvobozující proces, v němž zaměřme svou pozornost především na téma obživy a bohatství. Zbavme se vědomě a s poděkováním všeho dlouhodobě nashromážděného, co nám blokuje proudění energií, co nám brání přijímat hojnost. Odpusťme a pusťme se všeho, na čem zbytečně lpíme a při tom už nám to dávno neprospívá.

Po novu 15. 5. můžeme začít třeba s novými zdravějšími stravovacími návyky a hlavně přidat do života více láskyplného a něžného zacházení se sebou samými. Udělejme a dopřejme si to, co milujeme, co nás skutečně naplňuje a těší, obdarujme se tím, co jsme si třeba po celý rok odpírali nebo jsme to očekávali od někoho jiného.

Období mezi novem v Býku a úplňkem v Blížencích (15. – 29. 5.) je též vhodný moment ke konkrétnímu začátku úspěšného podnikání a obchodních či jinak výdělečných a užitečných projektů. Položme si však otázku, jsou-li tyto projekty v souladu a rezonanci s našimi bytostnými potřebami, děláme-li to, co milujeme a co náš těší!

Dne 15. 5. zažijeme zásadní astrologickou událost: vstup planety Uran do znamení Býka. Začíná tak sedmileté období revolučních změn v oblasti emocionálního zdraví, ekologie, financí, stravování atd. Uvítejme tedy tuto změnu pokud možno s otevřeným srdcem a myslí. Ochota změnit  se a žít mnohem láskyplnější a ve všech směrech bohatší život jistě výrazně napomůže harmoničtějšímu projevu této poměrně náročné astrologické konstelace, nastávající jednou za 84 let.

Do Býka vstupuje 14. 5. též planeta Merkur a bude nám zde až do konce měsíce sdělovat mnoho užitečných informací o sebelásce a vlastní hodnotě, bude nás učit správně smýšlet o penězích, svém mužském či ženském těle a tvarovat tak svou realitu – podobně jako sochař tvoří své sochy…Ve dnech kolem 18. 5. nám harmonický aspekt Merkura v Býku se Saturnem v Kozorohu napomůže nasměrovat myšlenky na to, co si skutečně přejeme, co má dlouhodobý smysl a význam.

Je čas na seznámení se…

Venuše bude během května pobývat nejprve v Blížencích (od 25. 4. do 19. 5.). Je to období intenzivní energetické výměny, obzvláště vhodné pro setkávání, sdílení, seznamování, procházky, láskyplné dotýkání a též vyjadřování svých pocitů a potřeb, které jsme procítili během předchozího pobytu Venuše v Býku. Následující pobyt Venuše v Raku tyto poněkud povrchní prožitky krásně prohloubí a Venuše nám tak až do 13. 6. bude pomáhat skutečně hluboce procítit své milostné záležitosti nejen na úrovni těla a srdce, ale též z hlediska duše. Období Venuše v Raku bude vhodné též k prociťování a uměleckého tvoření v oblasti bydlení, zlepšení atmosféry v našich domech a příbytcích a samozřejmě též k vylaďování rodinných vztahů.

Mars v Kozorohu nás bude až do 15. 5. stále nabádat k soustředěné a efektivní práci na dlouhodobých projektech, k řešení dlouhodobých problémů a překonávání překážek. Poté se na tři měsíce přestěhuje do vzdušného Vodnáře a trpělivá, pomalá  práce se změní ve skutečný „brainstorming“!  Po fázi spíše osamělého úsilí se budeme moci spojit s přáteli a podobně smýšlejícími bytostmi a propojit své schopnost a dovednosti.  Otevře se nám nové svobodné vidění a chápání v různých oblastech života. Mars ve Vodnáři je geniální programátor, myslitel, vynálezce a rozhodně nám bude chtít usnadnit život například s pomocí moderních technologií, vědeckých objevů a především skutečně svobodného myšlení. Dbejme však též na to, abychom stáli nohama pevně na zemi, řádně odpočívali a nápady a impulsy poněkud odpoutaného Marsu ve Vodnáři prověřovali též na úrovni svých pocitů a intuice, někdy i úplně obyčejného selského rozumu.

Přeji pohodové a láskyplné a přese všechny možné bouře a výzvy i poklidné prožívání jednoho z nejkrásnějších měsíců roku!

Foto: Profimedia.cz

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."