Výtvarník Jakub Nepraš se svým dílem vrací po deseti letech ke spolupráci s Laternou magikou. V rámci oslav 60 let od vzniku Laterny magiky vytvořil novou instalaci inspirovanou právě Laternou magikou. Novou videosochu nazval Kulturní Roj a vernisáž jeho díla se uskuteční 22. května.

Pozoruhodný až magický objekt, který budí dojem živého organismu, připomíná včelí roj, úl či hnízdo. Představuje netradiční formou divadlo, protože nese mnoho jeho znaků a prvků. Dynamická surrealistická videosocha je plná pohybů a asociací, jež útočí na naše smysly. Podivný atraktor probarvuje zážitky uložené hluboko v našem mozku a celkově stimuluje lidskou mysl jako mantrický rezonující zářič.

„Kolem hnízda obíhají filmové pásy, které svou dynamikou připomínají kroužící včely. Nesou však i originální archivní filmové záběry z inscenací Laterny. Ve zlatém roji krouží vše, co souvisí s kulturou, kreativitou a divadlem. Každý ale může v podobě instalace vidět něco jiného. Podprahové informace v animacích ukazují v provázaném celku koneckonců i obraz současné společnosti,“ přibližuje autor instalace Jakub Nepraš svůj záměr.

Jakub Nepraš je vizuální umělec kombinující média videa a sochy, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Pracuje s vědeckými a filozofickými znalostmi, stejně tak jako s vlastními zkušenostmi, pocity a intuicí. Odráží stěžejní změny ve společnosti a technologiích a z nich plynoucí odcizování ve vztahu k lidem i přírodě. Ve své tvorbě se snaží o znovunalezení původního a čistějšího způsobu života a současné společnosti a technologiím navrací přírodní podoby.

Je spoluzakladatelem Trafačky a Trafo Gallery.

www.jakubnepras.com


Text: Marcela Kubátová

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.