Známá kartářka přijala naší nabídku a bude speciálně pro čtenáře webu ŽenyDívky.cz “tahat” kartu týdne. Ta ukáže na co se můžete těšit, a kde naopak hrozí nějaké úskalí.

Velekněžka

Co to visí ve vzduchu? Energie jsou proměnlivé a třaskavé, rodiče mohou mít obavy o pohodlí svých dítek a vztahy se vyostřují. Naštěstí na týden od 28. 5. vychází magická karta tarotové Velekněžky. Je to dobré znamení. Cesta je vedena vaši pravdou. I řekl Bůh: ,,Budiž světlo” a bylo světlo. I viděl Bůh, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy (Genesis). Člověk může říct: ,,Nechť pravda a láska provázejí mě.” Protože láska a pravda jsou Boží světlo v každém z nás. Na cestě evoluce bude otevřeno všem, kdož klepou. Předtím je nutné prostudovat mapu cesty, aby se neztratili v labyrintu života. Projde cestou světla, mlčíc, aby nebyl sveden z cesty kritikou farizeů. Tato karta vyjadřuje symbolickou Boží nevěstu. V egyptské mytologii se pojívá s Isis, bohyní intuice, v řecké mytologii s Artemis a v mytologii orientu s Kuan Yin. Tato karta ke o intuici, obrazotvornosti, plodnosti a duchovním růstu. Také o principu lásky k rodině, dětem a rodinnému krbu a přizpůsobení se.

Tato karta přináší šťastný obrat osudu, odkrývání tajemství a věci, které se dějí nezávisle na vůli tazatele. Je radostnou pro děti a hlavně pro děvčátka. Také ohlašuje cestování, i kdyby pouze to ve vlastní fantazii. Můžete očekávat nějaký dar nebo alespoň slušnou šanci. Ukazuje pevné pozice. Umělcům nese inspiraci.

Ptáte-li se na zdraví: příčiny nemoci nebude lehké objasnit. Mohou být i psychického charakteru. Pozor na sklony k hypochondrii.

Více o Helen Stanku na www.dobrakartarka.cz.

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.