Nastupuje vaše dítě v září do primy na osmileté gymnázium nebo po deváté třídě na střední školu? Je to stejně důležitý krok, jako když kdysi šlo do první třídy, a i rodiče by k tomu měli přistupovat stejně zodpovědně.

Ke zvládnutí tohoto období vám pomůže několik rad a tipů dlouholeté pedagožky a hlavní metodičky vzdělávací společnosti Tutor Jany Pácalové.

Přechod ze základní školy na víceleté gymnázium je pro dítě obrovskou změnou, kterou se nevyplatí podcenit. Přístup učitelů je odlišný. Na základní škole byly děti často zvyklé, že jim paní učitelka se vším pomáhá, stále je kontroluje. Na střední škole náhle získají obrovskou volnost, ale i s tím spojenou zodpovědnost. Na základní škole se navíc často nemusely tolik učit, což se teď změní. Zkuste to vše s dětmi probrat a upozornit je na nový způsob práce.

Pravděpodobně se zhorší prospěch

Přibližně třem čtvrtinám dětí se na víceletém gymnáziu zhorší známky. Těžko se s tím smiřují hlavně někteří ambiciózní rodiče, kteří přeceňují možnosti svých dětí. Nestrašte ale možným zhoršením prospěchu dítě předem, jen mu řekněte, že i toto je součástí přestupu na novou školu. Důležité je překlenout první půlrok, pak si děti většinou zvyknou na nový způsob práce a prospěch se stabilizuje.

Těžší to mají dívky

Praxe ukazuje, že úspěšnější při nástupu do primy bývají chlapci, častěji si udrží svůj standard známek ze základní školy. Dívky jdou častěji s průměrem dolů, a to zejména ty, které na základní škole spoléhaly na neustálé vedení a pomoc paní učitelky. Dále mívají problém děti, pro které jsou nároky osmiletého gymnázia příliš vysoké, a také děti, které braly přechod do primy hlavně jako možnost úniku ze základní školy, kde dítě nebylo z nějakého důvodu spokojené. Nicméně obecně platí, že osmiletá gymnázia většinu dětí poměrně rychle naučí se učit.

Někdy pomůže pedagogicko-psychologická poradna

Pokud dítěti nástup na gymnázium vůbec nevyšel a zvažujete, jestli by nebyl lepší návrat na základní školu, nepodceňte dopad této situace na psychiku dítěte. Může to brát jako obrovské zklamání, životní prohru, zvláště pokud jste o jeho nástup na gymnázium stáli hlavně vy jako rodiče a dlouho tuto věc zdůrazňovali jako prioritu. V takovéto stresující situaci neváhejte vyhledat s dítětem pomoc psychologa či pedagogicko-psychologické poradny.

Nepřežeňte to s koníčky

Děti nastupující na osmileté gymnázium mají často velmi širokou paletu zájmů, zajímá je spousta věcí. Učí se jazyky, sportují, hrají na dva hudební nástroje… a těchto koníčků se oni nebo jejich rodiče nechtějí vzdát. Jenže nástup do primy znamená sám o sobě značnou zátěž. Nový systém výuky, více hodin, někdy dojíždění. Zvažte proto, zda alespoň na prvního půl roku nebo rok koníčky neomezit.

Nástup na střední školu z deváté třídy

Řada rad a tipů je podobných jako u nástupu do primy. Je ovšem nutné zdůraznit, že náročný nástup na novou školu se pro patnáctiletého teenagera odehrává v období jeho citlivé psychiky a emocionálních nejistot. Berte to v úvahu a zkuste s vašimi dětmi vše co nejdiplomatičtěji probrat a maximálně jim naslouchat.

V tomto věku se mladí lidé navíc velmi neradi svěřují rodičům, takže ti se mohou až jako poslední dozvědět, že jejich děti čelí v nové škole vážným problémům. Opět pomůže diplomacie a takt, netlačte na pilu, ani hned nevyjadřujte silné názory, neodsuzujte. Vnímejte také různé varující signály (dítě přestává komunikovat s kamarády, nechce být doma nebo naopak z domu nevychází atd.).

Důležitost sociálních vazeb

V tomto věku jsou pro mladého člověka nejdůležitější sociální vazby s kamarády. Z tohoto pohledu hodnotí i nástup na novou střední školu. Jedna z klíčových věcí pro něj bude, jaký se tam utvoří kolektiv a jak do něj zapadne. A to zvláště v dnešním období sociálních sítí, kde všechno musí být dokonalé a kde se každý prezentuje jako úspěšný a oblíbený. Problémy s prospěchem jsou pro dítě až na dalším místě. I to berte při dialogu se svými dětmi v úvahu.

Nebraňte se odborné střední škole

Pokud se v prvním roce ukáže, že se vaše dítě na gymnáziu či jiné střední škole trápí, nebraňte se případnému přestupu na odbornou střední školu, pokud o to váš potomek stojí. Nakonec na vysokou se dá jít z jakékoliv střední školy s maturitou.

 

Foto: archiv Tutor