Každý z nás jednou zestárne nebo onemocní nějakou nevyléčitelnou chorobou. V současné době se boří celá řada tabu spojených s úmrtím v domácím prostředí. Mimo jiné dochází k rozmachu organizací, které v případě potřeby pomohou blízkým s péčí o umírajícího, ať už se jedná o dospělé či děti. Spolu s tím je na místě otevřít otázku financování těchto služeb. I to si klade za cíl kampaň DOMA. Týden pro mobilní hospice.

Hospicová péče nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc v momentě, kdy už jsou prostředky klasické medicíny vyčerpány a schopnosti nejbližších příbuzných pečovat o nemocného nedostačující nebo z různých důvodů nemožné.

Je všeobecně známé, že pobyt člověka v nemocničním prostředí po delší dobu se negativně projeví na jeho celkovém stavu a tím i době dožití. Domácí hospicová péče je přínosná právě v tom, že umírající mohou dožít ve svém domácím prostředí. Dospělí i děti tak mají možnost prožít mnohdy velmi těžké chvíle v pro ně známém prostředí, kdy se s nimi ostatní mají možnost v klidu rozloučit a užít si poslední společné týdny a dny.

Takové období a nároky na všechny mohou snadno překročit hranici sil. Organizace angažované v oblasti domácí hospicové péče pomáhají nejen se staršími pacienty, ale i vážně nemocnými dospělými či dětmi. V případě, že má člověk doma nemocného blízkého, se může obrátit na organizaci zabývající se poskytováním hospicové péče, a ta mu zajistí zdravotnický personál, který mu s pacientem pomůže. Poskytne mu kvalitní péči, a to jak fyzickou (pravidelná strava a hygiena, odstranění různých bolestí), tak psychickou podporu, včetně té duchovní. Součástí hospicové péče je také paliativní medicína, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání.

Právě na všechny služby, které hospice poskytují, a na finanční zajištění jejich provozu zaměřuje pozornost informační kampaň „DOMA. Týden pro mobilní hospice“, která v těchto dnech probíhá po celé České republice. Zahájena byla v pondělí 8. října, kdy proběhl takzvaný Papučový den, jehož symbolem se stalo domácí obutí, v němž měli lidé vyrazit do práce. Akci organizoval Mobilní hospic Ondrášek a vyjma vlastního webu Papucovyden.cz použil pro šíření osvěty sociální sítě. Papučový den podpořilo i Ministerstvo zdravotnictví ČR. „Na Moravě se doma chodí v papučích, tak proto papučový,“ směje se Martina Dunděrová z ostravského Mobilního hospice Ondrášek. „Když jsme se ptali lidí, co komu evokuje domov, tak většina lidí řekla, že papuče, proto jsme vymysleli ten název.“

Zainteresované instituce, jako jsou právě mobilní hospice, mají možnost získat nejen pozornost a finanční dary od veřejnosti; finanční podporu nabízejí i různé nadace. „Podpora paliativní péče a celkově hospiců je naší dlouhodobou aktivitou. V současnosti máme otevřeno grantové řízení právě pro organizace poskytující domácí hospicovou péči. Důstojné dožití totiž považujeme za jednu z významných etap našeho života,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert. Finanční příspěvky z grantu jsou poskytovány na 12 měsíců a maximální možná výše podpory činí 300 tisíc korun na jednoho žadatele. Uzávěrka příjmu žádostí je 5. listopadu.

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.