Alita se vrátila z cest a naplno ponořila do práce, potěšit se můžete jejími obrazy, astrologickými přednáškami a doufejme, že brzy nastane čas i na nezapomenutelné astro procházky Prahou. Jedna taková mě k Alitě totiž přivedla. A teď už prognóza bouřlivého dubna…

Duben je z astrologického hlediska měsícem velmi intenzivních výzev a inspirací v oblasti sebepoznání. Budeme mít řadu možností přerovnat si dlouhodobě nastavený žebříček hodnot, vyjasnit si své priority, především v oblasti práce a vztahů.

Velikonoční úplněk otevírá téma vztahů

První jarní úplněk bude o Velikonocích, v sobotu 31. 3., přesně ve 14.36 a po půl roce nás opět bude inspirovat k práci na vztazích. Bude to skvělá příležitost prožít a zjistit, nakolik jsme sami sebou ve vztazích s okolním světem…Slunce v Beranu nás již od 20. 3.  vede k tomu, abychom si uvědomili, co si vlastně bytostně přejeme, jak chceme žít. Nabádá nás, abychom se s nastávajícím jarem plně probudili, znovuzrodili a dovolili si vše na co máme jako lidské bytosti plné právo: užívat života v celé jeho nádheře a plnosti. Oproti tomu však Luna ve Vahách zesílí naší hlubokou potřebu prožívat souznění ve vztahu muže a ženy, s čímž mohou být vyplaveny i mnohé doposud skryté pochybnosti a emoce… Jedno s druhým však lze velmi dobře propojit, pokud si to však budeme opravdu přát. Práce na sobě nás vede k plnému sebepřijetí takovými, jací zrovna tady a teď jsme. Teprve tehdy si přitahujeme do svého života odpovídající partnery, s nimiž můžeme bez obav sdílet svou existenci. Plná Luna nám ráda poradí v tomto procesu vylaďování a harmonizace. K tomu je dobré najít si o úplňku čas na méně pragmatické činnosti: procházky, meditace, tanec, dechová cvičení…

V mezičase je nutné pročistit hlavu

Mezi úplňkem a novoluním (31. 3. – 16. 4.) bude vhodné věnovat se „očistě hlavy“. Zbavme se přebytečných informací v bytě, v počítači či telefonu, uspořádejme prostor kolem sebe a tak i v sobě. Osvoboďme se též od zátěže přebytečných činností a povinností, které můžeme s klidem delegovat na někoho jiného nebo je prostě přestat vykonávat… V tomto procesu může napomoci i velmi efektivní a silné spojení Marsu se Saturnem v Kozorohu (přesně 2. 4. v 17.44), kde se oba nalézají v příznivé situaci. Toto spojení mladého výkonného svalovce a staršího moudrého vůdce nebo též syna a otce bude blahodárné pro to, abychom si jasně vymezili sféru své činnosti, uspořádali si své priority a následně pak po celý rok mnohem efektivněji využívali svůj čas a potenciál.

Novoluní nám vyjasní co od života chceme

Novoluní v Beranu 16. 4. (přesně ve 03.57) nám pak může dát naprostou jasnost v tom, co vlastně chceme dělat, jak chceme dále žít. Naše dlouhodobě nastavené hodnoty a priority se pře-uspořádají tak, aby se naše vlastní potřeby ocitly na prvním místě. Zkusme se alespoň na chvíli stát znovu přibližně šestiletým dítětem, vcítit se do jeho vnímání světa, do jeho bytostných potřeb. Tato zdánlivě jednoduchá meditace nám napomůže věnovat se po celý následující rok tomu, co nás opravdu těší a rozvíjí… K tomu přispěje i konjunkce neboli spojení Slunce s Uranem v posledních stupních znamení Berana, přesně 18. 4., v 16.00. Pozorujme a vítejme mocnou, možná zlehka šokující inspiraci ke změně a osvobození. Případně překvapme sami sebe dobrovolně – třeba tím, že se v tyto dny osvobodíme ze zajetých stereotypů a dopřejeme si čas pro sebe, tedy na to, čemu jsme se již dávno chtěli věnovat, co jsme si přáli zažít.

Bouřlivé ohnivé energie Berana se zklidní a poněkud ochladí a zpomalí se vstupem Slunce do zemského znamení Býka, přesně 20. 4. ve 04.14. Naše předchozí rozhodnutí a záměry se pomalu, ale jistě začnou zhmotňovat, podobně jako se zasetá a klíčící semena mění v malé rostlinky…K nadšení a odvaze konat a jednat přidejme též lásku, vnímavost, trpělivost, něžnou a laskavou péči.

Zvolněte a zaměřte se na sebe, radí Venuše

V práci na zahradách našich srdcí nám během dubna napomůže vládkyně Býka a patronka roku 2018 Venuše, která se zde, tedy u sebe doma, bude nalézat od 1. 4. do 24. 4. Její doporučení jsou jasná a jednoduchá: věnujme pozornost především sami k sobě, zvolněme pracovní či jiné tempo a dovolme si spočinout, nejlépe v přírodě, třeba pod stromem či na jiném příjemném místě. Přesuňme se z hlavy do srdce i do těla a naslouchejme pozorně svým pocitům a ptejme se, co bychom si přáli zažít, co by nás potěšilo, na co máme chuť. Setkávání se a milostnou komunikaci, případně domlouvání si společných aktivit a vyjadřování svých potřeb, třeba i v penězích, ponechme spíše na období po 24. 4., kdy se Venuše přestěhuje do pružných a vzdušných Blíženců…

Konkrétně romantické a sladce pragmatické bude harmonické propojení Venuše v Býku s Marsem v Kozorohu, ve dnech kolem 11. 4. Úspěšný a sebevědomý muž a krásně uzemněná žena milenka a umělkyně se budou jednoznačně podporovat a doplňovat. V těchto dnech tedy můžeme vykonat mnoho užitečného i krásného zároveň…

Vybojujte řešení problémů

Mars v Kozorohu se 26. 4. prolne v konjunkci s Plutem. Toto mocné mužské neboli jangové spojení napomůže v uvolnění psychických bloků a vnitřních a tím i vnějších překážek a omezení. Dva bojovníci spojí své síly a my budeme moci téměř doslova „prorazit zeď“, pustit se do řešení dlouhodobě táhnoucích se problémů, učinit zásadní rozhodnutí. V těchto dnech je vhodná práce na úrovni třetí čakry: posilování vůle, odvahy, disciplíny, překonání slabosti a přílišné rozvolněnosti či přímo rozbředlosti… Naposledy jsme toto spojení mohli zažít v říjnu 2016.

Tomuto mocnému okamžiku předchází konjunkce Marsu s Černou lunou 19. 4. , kdy se o svých omezeních můžeme dozvědět, možná i méně příjemným způsobem. Vyhněme se v tuto chvíli zásadním rozhodnutím, spíše si uvědomme, co nám vadí, čeho se bojíme, čím někdy i sami sobě škodíme. Okřídlený posel bohů Merkur se po celý duben nalézá v první polovině Berana, zřejmě proto, aby nám mohl sdělovat čisté a přímočaré zprávy „shůry“, od našeho vnitřního dítěte či vyššího já – zprávy o odvaze a celistvosti, sebepřijetí. Tyto zprávy, přicházející buď přímo „zevnitř“ nebo v podobě motivačních článků, videí, knih apod..,nás navracejí k samotnému počátku našeho života. Rozpomínejme se na to, kdo vlastně jsme a co tu děláme a čerpejme inspiraci k velké proměně svého života v podivuhodné dobrodružství sebepoznání…

Přeji mnoho sil a radostných objevů na naší společné cestě!

Hlasem vedené meditace vhodné na toto období můžete zakoupit zde a zde.

Foto: depositphotos/agsandrew

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."