Letohrádek Mitrovských představí unikátní výstavu v nové podobě. Po 5 letech se do Brna vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt za dobu opětovného zpřístupnění této kulturní památky v roce 2007.

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně postupně přidávány další artefakty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných.

U veřejnosti je málo známý fakt, že středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů Karlem IV. počínaje až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak dvě jejich části dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy a vystaveny dodnes.

Nové renesanční kusy žezlo a jablko byly vyrobeny v letech 1533–34 pro Ferdinanda I. Habsburského a tenkrát šlo o celý komplet soukromých klenotů, z nichž se však koruna nedochovala. Jeho pravnuk Ferdinand II. si je pak vybral, nepochybně pro jejich krásu, za oficiální státní klenoty místo dosavadních prostých gotických, Svatováclavská koruna jejich oficiální součástí samozřejmě zůstala pro svůj historický i symbolický význam a obrovskou hodnotu. Tento pozměněný komplet pak používali i další panovníci, jejichž životní cesty budou na výstavě také představeny.

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě jak v původním kompletu i s korunovačním mečem, tak i s pozdějšími artefakty.

Příběhy vladařů a jejich osudy napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů a vyobrazení. K vybraným panovníkům doplníme exponáty ilustrující období jejich vlády (kopie zbraní, faksimile listin, makety pečetí, ukázku Řádu zlatého rouna, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., repliku Pražského Jezulátka.

Ani dětští návštěvníci nezůstanou stranou. K vyzkoušení bude interaktivní královský trůn, anebo koruny pro malé krále a královny.

foto: archiv