Nastává nádherné, prozářené období, obzvláště vhodné k sebepoznání, projasňování a uzdravování aktuálních životních situací a vztahů všeho druhu… Od 21.5 se Slunce nalézá ve znamení Blíženců a my si tedy můžeme užívat jejich vzdušné lehkosti a pružnosti. Setkávat se, komunikovat, vyměňovat si nápady a potřebné informace, učit se z životních situací a otevírat se novým možnostem a příležitostem. K tomu, abychom toto poněkud chaotické a někdy až extrémně intenzivní období mohli prožít opravdu užitečně a smysluplně, můžeme pracovat a tvořit s dechem, myšlením a vyjadřováním. V každé chvíli, kdykoliv si vzpomeneme, můžeme svůj dech prohloubit, udělat jej tak nástrojem celkového zklidnění a tím i ozdravění.

Vnímejte své myšlenky a programujte… Stejně tak si můžeme všímat svých myšlenek – na co myslíme a jak tedy sami sebe programujeme, kam své myšlenky směrujeme, jakým způsobem tak utváříme svou realitu? Myslíme většinou na to, co chceme nebo na to, co nechceme? Dvojaké znamení Blíženců představuje možnost volby, kterou máme prakticky neustále: jak budeme dýchat, jak a na co myslet, co říkat…V momentech obzvláštní roztěkanosti z přemíry nejrůznějších vjemů se soustřeďme do páteře a prodýchejme jí zevnitř, zespoda nahoru a zpět, jakoby byla dutá. Tak se můžeme mnohem lépe soustředit na přítomný okamžik a na to, co je opravdu podstatné a důležité. Obzvláště blahodárné bude toto jednoduché cvičení v době úplňku kolem 29. 5., kdy se Slunce v Blížencích přesně v 16.20 dostává do opozice s Lunou ve Střelci. Z jedné strany jsme plně zaujati každodenním životem a nuceni řešit konkrétní záležitosti ryze ekonomického a praktického charakteru a ze strany druhé nás Luna ve Střelci láká k cestování a exotickým zážitkům, k rozšíření vědomí daleko předaleko za hranice všedních dní.. . Právě dýchání skrze páteř či podobné harmonizační techniky a cvičení nám pomohou oba zdánlivé protipóly harmonicky spojit a ve výsledku řešit každodenní záležitosti tvořivě a s potřebným nadhledem. Během úplňku v Blížencích a Střelci můžeme též dostat odpovědi na mnohé otázky “shůry” – třeba s pomocí výkladu karet či přímo. Odpovědi však mohou přijít i ve chvílích, kdy je vůbec nečekáme a naopak.

Nastává doba úklidu Po úplňku 29. 5. do novu 13. 6. nastává opět doba očisty a úklidu, osvobozování, tentokrát se však týká především informací, protože probíhá v době aktivizovaného mentálního těla. Může jít třeba o velký úklid v knihovně, v počítači, atd. … Všechny přebytečné soubory prostě vymažme, knihy darujme či prodejme. Ve výsledku bychom měli mít jen takové informační zdroje, které jsou nám opravdu k užitku, inspirují nás a souzní s námi. Důvěřujme tomu, že potřebné informace dostaneme z „vesmírného internetu“ v pravou chvíli, pokud si o ně správným způsobem řekneme a opravdu je potřebujeme. Moment novu nastává přesně 13. 6. ve 21.45. Je to okamžik spočinutí, klidu, ideální pro meditaci, která napomůže celkovému zklidnění a jasnému vidění aktuální životní situace. Po novu se můžeme otevřít novým prospěšným a užitečným setkáním, začít nové projekty, přihlásit se do kurzů, vstoupit na nové úrovni na cestu žáka, studenta či přímo adepta vyššího poznání a moudrosti….

Nebojte se říct, co máte na srdci Merkur vstupuje 30. 5. do Blíženců. V tomto znamení Zvěrokruhu se neposedný „Posel Bohů“ nalézá u sebe doma, v místě své vlády. Nastávající období (do 12. 6.) bude tedy obzvláště vhodné k propojování „všeho se vším“, nalézání cest jeden k druhému, zprůchodňování energetických drah mezi námi i v nás. Sdělme si to, co jsme si dávno chtěli sdělit a projasňujme a prozařujme tak oblast páté, krční čakry. Vyjadřujme naplno své talenty, své nápady, a to nejen v podobě mluvené či psané. Vyjádřit se můžeme též zpěvem, tancem, obrazem či prostě jen tím, že jsme plně přítomni ve svém těle, v celé své bytosti, jsme sami sebou. Přesun Merkura do znamení Raka 13. 6. přinese naopak jisté myšlenkové zklidnění a do konce měsíce budeme moci prociťovat vše, co jsme si před tím sami či spolu s ostatními vymysleli. Postupně se tak z množství informačních impulsů z předchozího období vydělí to, co je opravdu v souladu s námi, s našimi hlubokými bytostnými potřebami a můžeme se tomu v klidu a nerušeně věnovat. Velký trigon, tj. dvojnásobný harmonické propojení Venuše v Raku s Neptunem v Rybách a Jupiterem ve Štíru, nám ve dnech kolem 2. 6. umožní prožívat stavy opravdu hluboké, bezpodmínečné lásky a emocionálního ozdravění, především v oblasti rodinných vztahů, které samozřejmě souvisí i se vztahy milostnými… 5. 6. se navíc Venuše spojuje s Bílou lunou v Raku, což může přinést skutečná prozření, vhledy, užitečné a pravdivé vize budoucnosti…Blahodárný je tento aspekt též pro umělce, kterými jsme však do jisté míry všichni. Dopřejme s spočinutí, koupání, dlouhodobější pobyt v přírodě, aby tato nádherná blahodárná konstelace mohla opravdu hluboce působit.

Milostný život dostává grády Venuše se z uvolněného a zasněného znamení Raka přesune do aktivního Lva a náš milostný život se tedy pravděpodobně stane poněkud ohnivějším. Budeme si moci více užívat a prožívat to, co jsme si v předchozím období spíše představovali, o čem jsme snili… Období Venuše ve Lvu (od 14. 6. do 10.7) je též vhodné k oslavování, pořádání výstav, prezentací, večírků a podobných radostných událostí. Na příležitosti k oslavám však nemusíme dlouho čekat. Každý den se jistě najde důvod k radosti, zvláště tehdy, začneme-li jej přímo vyhledávat! Spojení Venuše se vzestupným uzlem ve Lvu nastává 19. 6. a tyto dny (přibližně 17.- 21. 6.) mohou přinést nejvíce tvůrčí inspirace a posunů směrem k čiré radosti ze života v těle bez zbytečných zátěží a komplikací. Letní Slunovrat, tedy vstup Slunce do znamení Raka 21. 6., nastává tentokrát v pravé poledne se Sluncem nad hlavou a umožní nám ponořit se hluboko do mysteria života v těle. Nádherné a prozářené dny kolem letního Slunovratu obzvláště lákají k procházkám a společným oslavám a rituálům. Je to také ideální doba k početí. Je-li to možné, buďme v moment Slunovratu v přírodě, abychom s pomocí dechu, představivosti mohli třeba s pomocí výše zmíněného cvičení harmonizovat vztah svých „rodičů“, tedy maminky Země a otce Nebe. Podobni rostlinám a stromům posilme svůj energetický kořenový systém, řádně se uzemněme, abychom se mohli zcela otevřít kosmickým vlivům a růst skutečně vzhůru, rozvíjet se a poznávat svou pravou podstatu a smysl své existence…

Milí přátelé, přeji opravdu hluboké a intenzivní prožitky tohoto blahodárného času!

Foto: profimedia

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."