V období Panny a Vah jsme přirozeně vedeni k hlubšímu a intenzivnějšímu spojení se svým fyzickým tělem a každodenní realitou. Tato dvě pragmatická znamení zemského a vzdušného živlu nám totiž umožňují dát věci do pořádku, ozdravit a zharmonizovat své životní prostředí, ať už se to týká zdraví a zevnějšku či našeho příbytku, v němž trávíme tolik volného času a čerpáme  potřebné síly…

Očistný úplněk

Po úplňku v období Panny (6.9.) máme celých čtrnáct dní na to, abychom vše řádně očistili, uklidili a uspořádali, abychom se osvobodili od přebytečných a již nepotřebných věcí, informací a tak i od všemožné zbytečné zátěže. Pusťme se tedy energicky a radostně do úklidu neboť z toho, co nyní uděláme, z toho, jak se nám podaří rozproudit energii a uvolnit všemožné bloky a překážky, budeme pak čerpat po celý následující rok! Nejlépe v přírodě, na čerstvém vzduchu můžeme též praktikovat jogínský očistný a omlazující dech: s hlubokým nádechem vedeme v představě svěží energii do každé buňky svého těla a stejně tak s hlubokým výdechem z každé buňky necháváme odejít vše odumírající, zatěžující, otravující nás… Celý tento očistný a ozdravný proces můžeme vědomě završit v okamžiku novoluní (přesně 20.9. v 7.30).

Rovnodennost je časem smíření

Dne 22.9. nastává moment podzimní rovnodennosti (přesně ve 22.00). Je to nádherný a vzácný okamžik skutečného spočinutí – v těle, v přírodě, na zemi, ve své aktuální životní situaci. V těchto dnech je dobré opravdu přijmout věci takovými, jaké jsou. Vyrovnat se s uplynulým obdobím, s tím co se stalo či naopak nestalo. Poděkovat a pochválit se za to, co se nám podařilo a vyrovnat se s tím, co se naopak nepodařilo. Chyby neexistují, vše je jak má být. Sama Příroda nám v tom je příkladem. Můžeme si prostě sednout pod strom, procítit, kterak máme též kořeny v zemi a hlavou jsme spojeni s nebem. Chvíle dýchání skrze páteř s nádechem zezdola nahoru a s výdechem shůry dolů nám ještě více napomůže zažít stav opravdového klidu a spočinutí…

Začněte pracovat na vztazích

V momentě rovnodennosti Slunce vstupuje do znamení Vah a nastává období  obzvláště vhodné pro práci na vztazích. V tu chvíli již bude po novoluní a můžeme tedy doslova vykročit vstříc mnohem harmoničtějšímu partnerství muže a ženy, matky a dítěte a za prvé sebe a sebe. Po novu je totiž dobré osvojovat si nové věci a nové návyky. Pro mnohé z nás již není tajemstvím, že kvalitní a harmonické vztahy s okolím vycházejí jen a jen z nás. To pravé a nejvyšší mistrovství Vah spočívá v umění být ve svém energetickém středu, ve stavu vyrovnanosti, klidu a míru. Bytostná potřeba si osvojit tento stav nás může zavést i do staré Číny, odkud k nám dorazilo cvičení taj-či a či-kungu. Pravidelná praktikování těchto či podobných harmonizačních technik, vědomé práce s tělem a energií můžeme tedy rovněž přidat do svého každodenního života. Delší meditativní procházky jsou též skvělé, protože střídavé vykračování levou a pravou nohou nám k vyrovnanosti napomůže v každém případě. Co začneme po novu, udrží se po dlouhou dobu a přinese tak kýžený výsledek!

Užijte si léčivé milování

Dne 5.10. kolem 19.00 zažijeme spojení neboli konjunkci Marsu a Venuše ve znamení Panny, což může přinést krásné, intenzivní zážitky třeba při milování, které se v těchto dnech stává skutečně hluboce léčivým. V ten samý večer nastává úplněk se Sluncem ve Vahách a Lunou v Beranu. Tato konstelace bude možná jakousi prověrkou toho, jak se nám v uplynulých čtrnácti dnech podařilo na vlastní harmonii a klidu zapracovat, nakolik dokážeme být sami sebou ve vztahu… Luna v ohnivém znamení Berana nám umožní, abychom se chtě-nechtě více zabývali svými vlastními zájmy a pokud jsme se v uplynulém roce vážně zanedbávali na úkor ostatních, probuzení může být dosti dramatické. Po případné bouři či po požáru nás však hluboký dech a vědomé přijetí sebe sama takovými, jací jsme, přivede spolehlivě zpět do ztracené rovnováhy a  klidu! Vždyť i vychýlení se do určitého extrému a spontánní ohnivá reakce s vyjádřením svých bytostných potřeb jsou někdy důležité… O to více si pak vychutnáme znovunastolenou rovnováhu a dobrodružství objevování rozmanitých cest, které k ní vedou. Vše, co se nám děje je přesně to, co momentálně potřebujeme, vše je dobré a dokonalé už tady a teď…

Foto: Profimedia

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."