Kolo nám dává volnost a přináší vhodný pohybový rozvoj. Mnohdy bývá prvním dopravním prostředkem, který se učíme ovládat, a se kterým se stáváme aktivními účastníky provozu. Není divu, že je cyklistika nejoblíbenějším a nejčastěji provozovaným sportem v České republice. A právě proto vznikl projekt Bezpečně na kole.cz

Kýžený rozvoj cykloturistiky však s sebou nese také nežádoucí nárůst počtu kolizních situací a úrazů, neboť chybí pověstná cyklistická gramotnost. Vzdělávat a přinášet praktické zkušenosti je nezbytností. Dan Netušil učinil pomyslný krok vpřed a vytvořil etablovaný koncept Bezpečně na kole, jehož základem nyní díky zájmu a poptávce Magistrátu hl. města Prahy – Odboru dopravy– odboru dopravy edukativní koncept pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol. Nicméně iniciativa Bezpečně na kole získává děti pro cyklistiku od roku 2011. „Za tu dobu jsme ve školách, při výstavách, sportovních festivalech, v obchodních centrech, při dětských dnech, a jiných příležitostech, oslovili přes dvě desítky tisíc dětí,“ říká Dan Netušil, zakladatel projektu.

Kdo jezdí na kole nezlobí

Cíle byli jasné vybavit začínající cyklisty základními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jisté a bezpečné ovládání kola. Pod vedením a dohledem zkušených instruktorů se děti učí kritické situace předvídat, předcházet jim, a umět je správně vyřešit. Během jedné vyučovací hodiny děti projdou teoretickou i praktickou výukou základů bezpečné jízdy na kole.

Osobnosti táhnou

Vhodná motivace je další krok. Díky zajímavým osobnostem, které se aktivně účastní vybraných akcí podporují naše snažení, inspirují a motivují. „Mistru světa horských kol Michalu Prokopovi, olympijské vítězce Kateřině Neumannové, skikrosaři Tomáši Krausovi, triatlonistům Janu Čelůstkovi a Janu Kubíčkovi, bikerce Tereze Votavové, lyžaři Filipu Trejbalovi, trialistovi Petru Krausovi, sjezdaři Vlastimilu Hynčicovi, tak jako mnohým dalším, patří naše upřímné poděkování, “dodává Dan Netušil.

Reference

„Bezpečně na kole je program, který zařazujeme do zážitkových aktivit v rámci dopravní výchovy. Program probíhá opakovaně, každý školní rok. Dopravní výchova je součástí školního vzdělávacího programu a dá se vyučovat různou formou. Preferujeme přímou zkušenost žáků před předáváním teoretických znalostí a BNK splňuje v tomto smyslu naše nároky. Všem školám jej můžeme doporučit,“ říká Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden.

„Díky moc a těšíme se zase na viděnou. Děti byly šťastné,“ uvádí Bohumila Boháčová, zástupkyně ředitele ZŠ U vršovického nádraží

Více informací na www.nakolebezpecne.czwww.facebook.com/BezpecneNaKole/, www.instagram.com/BezpecneNaKole/

 

Redakce magazínu ŽENY DÍVKY.

1 komentář

  1. Základ bezpečné jízdy na kole a vlastně na čemkoliv je – věnovat se výhradně jízdě na kole. Ne si povídat s kamarádkou jedoucí vedle. Ne koukat po holkách na bruslích, nedatlovat do mobilu,… a co si budeme povídat i sluchátka v uších a nulový zvukový kontakt s okolím znamená velké omezení. Kam se na výše uvedené co se bezpečnosti týče hrabe třeba přilba nebo krunýř…

Comments are closed.