Známá astroložka Alita Zaurak pro vás připravila první podzimní zprávy z nebe a máme se na co těšit. Jsou plné zklidnění a harmonii, kterou po náročných posledních týdnech opravdu všichni potřebujeme.

Období Vah začíná tentokrát v pondělí 23.9. kolem desáté hodiny dopolední a přináší nám zklidnění a harmoničtější uspořádání našich myšlenek, pocitů a tím i každodenních činností a záležitostí. Začínáme se pohybovat plavněji, elegantněji, dýchat hlouběji a užíváme si plodů své předchozí místy až extrémní či přímo mravenčí aktivity.

Osvoboďte se od již přežitých věcí i citů

Hned po prvních dnech tohoto poměrně příjemného období. V sobotu 28.9. nastává novoluní, přesně ve 20.30. Ve dnech před novem ve Vahách je velmi užitečné se osvobozovat od všeho, co brání v harmonickém proudění energií jak v nás, tak i mezi námi a světem. Může se jednat o nashromážděné již zbytečné informace, ale též o nedořešené a nevyřčené záležitosti a skutečnosti, které nějakým způsobem blokují partnerský soulad všeho druhu. Pár dní mezi 23.9. a 28.9. je tedy jako stvořených k vyříkávání si, usmíření či naopak k rozchodu či ukončení spolupráce.

Po úplňku se rýsují nové příležitosti

Po novu do úplňku ve Vahách (28. 9. – 13. 10.) se celým svým srdcem otevírejme novým příležitostem a možnostem a též zásadním setkáním pracovním, milostným a přátelským. Je to ideální doba ke zformování užitečných projektů, tedy podpisu smluv, vydání knih, prezentování své tvorby, webových stránek a podobně. Vhodné je rovněž pořízení si nového oblečení, nábytku, automobilu a přístrojů. Váhy milují krásu i užitek – vědomé a moudré nakupování či vizualizace těchto věcí je tedy ideální právě v tomto období. Z hlediska zdraví je vhodné druhý den po novu začít s cvičením či praxí napomáhající harmonizaci mužské a ženské energie, kráse a vitalitě, případně i s bylinnou léčbou.

Úplněk 13.10. přesně kolem jedenácté večer přináší příležitost procítit, meditativně zažít a uchopit téma partnerství a manželství. Slunce ve Vahách nám dává rozumné rady zralého člověka, učí nás dělat správným způsobem kompromisy a ústupky, zatímco dětská a spontánní Luna v Beranu nám skrze nálady, pocity, psychické stavy pomáhá procítit jak nám je, jak se ve vztahu či bez vztahu cítíme a nabízí zlepšit a hluboce uzdravit především vztah k sobě samým, k dítěti v nás.

Štěstí můžeme najít i sami v sobě

Vztahové otázky řešme v tyto dny (12. – 14. 10.) raději sami v sobě, s pomocí moudrosti své duše. Pomůže třeba výklad karet, meditativní procházky, hluboký dech, pročištění energetických drah v těle. Možná v takových chvílích zjistíme, že nemusíme radost a štěstí vyžadovat po druhém člověku či lidech a najdeme je sami v sobě. S druhými je potom můžeme sdílet.

Tentokrát bude s úplňkem ve Vahách rezonovat obzvláště příznivá astrologická událost: po sedmi letech vstupuje 13.10. Bílá luna do znamení Vah. Zde se bude nalézat až do 13.6. 2020 a pomůže nám tím opravdu pro nás nejlepším a nejzdravějším způsobem dát do pořádku mnohé výše zmíněné záležitosti. Těšme se na dořešení opravdu dlouhodobých sporů a nesrovnalostí, někdy i soudních, například rozvodů, ale také na nová přátelství a zásadní požehnaná setkání a též prohloubení či posuny vztahů stávajících. Zde záleží na astrologickém domě, kde se Bílá luna bude nalézat – dle toho zjistíme, v jaké konkrétní oblasti můžeme její blahodárný vliv nejvíce pocítit a využít.

Samota může pomoci vyjasnit si priority

Vládkyně Vah Venuše nám bude též výrazně napomáhat – do 8.10. se nalézá ve svém “domově”. Řešení, uspořádávání a domlouvání se bude mít tedy opravdu mírumilovnou ovšem i v dobrém smyslu přísnou podobu. Po vstupu Venuše do Štíra 8. 10. se však celý proces prohloubí a zesílí, obzvláště očistné pak bude období úplňku a po něm.

Kvadratura Venuše se Saturnem ve dnech kolem 25.9 může poněkud zkomplikovat naší snahu o bezproblémová a mírumilovná, ovšem možná poněkud povrchní řešení vztahových situací. Saturn v Kozorohu bude možná rovněž vyžadovat své a můžeme se cítit s druhými lidmi poněkud stísněni a pod tlakem dělat všemožné ústupky a nezdravé kompromisy. Podívejme se na situaci též z jeho perspektivy, k čemuž napomůže být chvíli o samotě a vyjasnit si své priority a individuální cíle. Pak se můžeme vrátit do světa a užívat si sounáležitost, lásku, vzájemnou výměnu a sdílení naplno…

Ve dnech a v podstatě i týdnech kolem 1.10. se můžeme “těšit” na poměrně hustší záležitost: spojení Černé luny s Neptunem v Rybách. Naposledy tato konstelace nastala před 9 lety, v červnu 2010 ve znamení Vodnáře. Co nám může přinést a čím prospět? Především půjde o hlubokou očistu od všemožných závislostí a iluzí, odhalení nepříjemných tajemství o nás samých a v nás samých. Co sami před sebou ukrýváme? Čeho se nejvíce obáváme a co si tím pádem můžeme také nejspíše „pozvat“ do života? Ryby jsou jakési “smetiště zvěrokruhu” a proto zde má Černá luna už od 3.5. 2019 poměrně široké pole působnosti.

Vzácné astrologické momenty jsou tu!

Konjunkce s Neptunem napomůže uvědomit si své nejhlubší strachy, které však mají původ i v pocitu viny za naše minulé skutky a pochybení ať už v tomto či v minulých životech. Odtud pramení naše podvědomá touha být potrestáni a tendence zažívat tomu odpovídající situace, potkávat takové typy lidí atd. Neptun jako princip všeobjímající Boží a tedy naprosto bezpodmínečné Lásky nám však zároveň už několik let intenzivně napomáhá své pocity viny rozpustit, jaksi hlubině „detoxikovat“ sebe sama a o to hlouběji pak soucítit a milovat všechny a vše bez lpění a závislostí.

Zatímco Černá luna se v Rybách nalézá jednou za devět let, Neptun se v tomto posledním znamení Zvěrokruhu a v místě své vlády nalézá velmi přibližně jednou za dvě stě let! Jde tedy o poměrně vzácnou astrologickou situaci. Dům horoskopu, kde se konjunkce nalézá v naší mapě zrození pak napoví, v jaké konkrétní životní oblasti se konjunkce Neptuna s Černou lunou (Lilith) projeví: ve vztazích, zdraví a financích. Ve výsledku může přinést i “zázračná uzdravení”, především z psychických chorob, depresí či alespoň značnou úlevu všem takto trpícím.

Jděte na to třeba přes rozmazlování těla

Po úplňku ve Vahách (13. 10. – 23. 10.) se opět osvobozujme od všemožných tendencí: posuzování, obviňování druhých, porovnávání, očekávání, netolerance…a celkově vnímání sebe sama jako odděleného jedince uprostřed nepřátelského světa druhých “cizích” lidí. Sebepřijetí a zdravá sebeláska je zde vždy první pomocí – přijímáme-li sebe, přijímáme i druhé. Pobyt v klidu a o samotě pomůže stabilizovat a vyrovnat mužskou a ženskou energii, prozářit auru, nastolit ve svém nitru a tím i v okolí mír a harmonii. Sauna, masáže, tanec a podobné blahodárné aktivity či pasivity jistě napomohou. Tak budeme dobře připraveni na nastávající období Štíra a cestu do hlubin svého nitra, pod povrch věcí a jevů, které denně prožíváme.

Harmonické období a krásné zážitky přeje

Alita Zaurak

www.mandalia.cz

foto: depositphotos.com/swkunst

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."