Známá astroložka přináší nové hvězdné zprávy, klidu se stále nedočkáme. V milostném životě nás čeká nejedna perná chvilka a na pořadu dne je stále otázka sebepřijetí.

Po akčním období Berana jsme už v sobotu 20.4 mohli uvítat vstup Slunce do mnohem klidnějšího, zemitého a spíše pasivního Býka. Zásadní a klíčové otázky již byly zodpovězeny, mnohé bylo rozhodnuto a vyřešeno. Nyní začíná fáze intenzivního rozkvétání a otevírání se – především v oblasti takzvaného srdečního lotosu neboli čtvrté čakry. Je to doba,  kdy se stáváme přijímajícími, nasloucháme svým pocitům a ptáme se, co je pro nás opravdu příjemné a dobré. Naše pocity jsou jakýmsi navigačním systémem a ukazatelem směru – v práci, ve vztazích, obživě a dalších životních oblastech.

Povede nás touha po svobodě

První astrologickou událostí tohoto přibližně třicetidenního období je spojení Slunce s Uranem, k němuž dochází přesně 23.4. V těchto dnech si můžeme velmi dobře uvědomit, co pro nás znamená svoboda – finanční, milostná nebo sexuální. Naslouchejme, vnímejme, pozorujme a ptejme se, co nám dělá opravdu dobře, protože to můžeme vědět jen my sami.

Vládkyně Býka Venuše vstoupila už 21.4 do znamení Berana, kde je ve vyhnanství a ve stavu jistého potlačení. Proto v našem milostném a emocionálním životě mohou nastat momenty, kdy se budeme nuceni skutečně sami za sebe zeptat, jak nám je a jasně sdělit, co si skutečně přejeme dělat a jak žít. K tomu je potřeba vyvinout více vnitřního úsilí a dělat určitá rozhodnutí na základě svých pocitů, jimž jsme se bohužel během života částečně odnaučili naslouchat. I milostné vztahy mohou být podivuhodným dobrodružstvím. Zásadní je neubližovat sobě a tím i svému protějšku.

Skutečně hluboké prožitky sahající až kamsi do raného dětství mohou přinést v úterý 23.4. spojení Venuše se “zraněným léčitelem Chironem”. “Přijímám se, přijímám se, přijímám se” – tato léčivá mantra může hrát v určitých momentech, kdy se příliš vychylujeme z emocionální rovnováhy, pochybujeme o sobě a o druhých, zásadní roli.

Zpomalte, někdy je to nutné

Venuše se zdrží v Beranu až do 16.5. a ve dnech kolem 14.5 se ještě stihne vzájemně podpořit a pozdravit s Marsem v Blížencích. Dostanou se do příznivého úhlu šedesát stupňů, jemuž v astrologii říkáme sextil neboli “pomoc na poslední chvíli“. Akční žena jistě energeticky podpoří, probudí a nadchne  přizpůsobivého a v realitě všedního dne někdy až příliš zabydleného mladíka a věčného studenta. Stejně tak však i obráceně: poněkud střízlivější, vzdušný “ekonom” Mars v Blížencích, který se skvěle orientuje v běžném světě  může v dobrém smyslu poněkud příjemně ochladit rozpálenou a vpřed se ženoucí Venuši a předvést jí, co všechno se už naučil.

Příjemný bude též trigon Venuše v Beranu s Jupiterem ve Střelci ve dnech kolem 8.5. Zde se vzájemně inspiruje mladá žena se zralým a zkušeným mužem, který jí zasvětí do mnohých tajemství a ukáže jí jak si skutečně moudře užívat života a jeho darů. Málokdo z nás může říci, že si nepotřebuje hlouběji osvojit umění být tady a teď, více v těle než v hlavě, více ve svých pocitech než v myšlenkách.

Po tomto posvátném a pozitivním propojení bude probíhat kvadratura Venuše v Beranu se Saturnem a Plutem v Kozorohu, konkrétně 8.5 (Venuše-Saturn) a 10.5 (Venuše-Pluto). Možná se ve svých milostných potřebách a v touze zažít něco krásného a exotického se budeme hnát příliš rychle kupředu. Věnujme proto včas pozornost brzdícím signálům ze stroze zemitého území Kozorohova. Je to, za čím se ženeme opravdu tím, co potřebujeme, bude nám to ve výsledku k užitku? Tato bdělá pozornost věnovaná více či méně razantním upozorněním jistě napomůže poněkud zvolnit, více procítit situaci a využít transformační potenciál této astrologické konstelace.

Květen začněte v poklidu

Do stejného napětí se dostává v prvních dnech května (přibližně od 1.5 do 4.5) též Merkur ve znamení Berana. V hlavě bychom chtěli zažívat nové a nové věci, avšak pokud to přeženeme a nebudeme více prožívat a užívat již to, co se děje, mohou nás v této intenzitě značně zabrzdit přísní a drsní “pánové” ze znamení Kozoroha – Saturn a Pluto. Než se tedy někam vrhneme, či se přihlásíme na nějaké akce, nejprve se zeptejme, k čemu nám je to vůbec dobré z dalekosáhlejší perspektivy. Tak uspokojíme požadavky Saturna i Pluta. Pokud se dočkáme schválení, můžeme se klidně vydat vstříc novým dobrodružstvím.

Merkur v Beranu se 3.5 dostane do trigonu s Jupiterem ve Střelci a my si tedy v těchto dnech budeme moci náležitě užívat toto nádherné harmonické a podpůrné propojení žáka s učitelem. V čem bude spočívat naše vyučování a zasvěcování, někdy i přímo uzdravování? Kdo bude tímto naším učitelem a co se od něj dozvíme? Mnohé nám opět napoví domy horoskopu, v nichž se tyto dvě planety nalézají. Společným jmenovatelem však bude prostě umění žít, v souladu se sebou, moudře a intenzivně, ku prospěchu sobě i ostatním.

Vstup Venuše do Býka 15.4 pak přinese kýžené zpomalení a prohloubení milostných vztahů všeho druhu, z nichž bychom však měli upřednostnit především vztah k sobě samým. I zde může dojít k mnohým “bleskovým pochopením” na téma svoboda v lásce – především v úplňkových dnech kolem 18.5, kdy se Venuše spojí s Uranem.

Do Býka vstoupí i neposedný Merkur a to již 6.5, což dodá našemu těkavému a hektickému myšlení potřebného klidu. Ovšem jen do chvíle, kdy se též spojí s Uranem (8.5). Spojení přinese nezbytnost opravdu zásadní a radikální změny. Můžeme zde směle mluvit o „geniální lekci emoční inteligence“. Klid, mír a harmonie, po kterých bytostně tolik toužíme tentokrát nenastanou jen tak. Změny jsou prostě nezbytné a nemusí jít hned o vnější řešení.

Novoluní v Býku nastává 4.5. – doba ideální k hlubšímu spočinutí a uzemnění, třeba pod stromem, v parku nebo na zahrádce. Obraťme pozornost do srdce, kde najdeme odpověď na mnohé otázky. Po novu můžeme začít s novými skutečně zdravými a ekologickými návyky, pro něž jsme se v předchozím období na základě svých pocitů rozhodli.

Konečně přichází uvolnění

Se vstupem Marsu do Raka 16.5 se pak můžeme těšit na celkové uvolnění, které jistě rádi využijeme pro intenzivní vnitřní práci ve dnech kolem magického květnového úplňku. Ten nastane přesně 18.5 ve 22.13.

Slunce již pomalu ukončující svůj pobyt v Býku nás bude inspirovat ke zhmotňování svých bytostných přání do zcela konkrétní podoby. Luna ve Štíru nás vede od povrchního uspokojování hmotných a smyslových potřeb, od lpění na pevných tvarech a formách do skutečných hlubin. Klíčovým tématem tohoto úplňku na linii Býk nebo Štír je sexualita – opravdu naplněné láskyplné milování, kde jsou uspokojeny jak potřeby emoční, tak i fyzické a energetické, duševní i duchovní.

V době úplňku je skvělé věnovat se takzvaným nepragmatickým činnostem. Pokud si klademe otázky spojené s milováním, měli bychom se učit od přírody, od stromů, květin nebo zvířat. Delší pobyt v přírodě napomůže hlubšímu a moudrému porozumění a vnímání souvislostí.

V přírodě nevidíme žádné milostné problémy a sexuální bloky, z čehož je patrné, že si je my, lidé, prostě vymýšlíme. Uvolněme se, dýchejme zhluboka a dovolme sexuální energii proudit. Ideální je též cvičení jógy, čchi-kungu, masáže, taneční meditace a další blahodárné činnosti napomáhající uvolnit všemožné vnitřní bloky a omezení.

Uzemnění je nezbytné

Ze zásadnějších tranzitů připomínám spojení Saturnu a sestupného lunárního uzlu v Kozorohu, které nastane přesně 30.4 a přinese nám skutečné uzemnění. Nezbytnost soustředit se na své základní potřeby a na efektivní využití času a celkového potenciálu. Z jogínského hlediska půjde o intenzivní práci na úrovni první čakry související s nohama, pro jejíž zdárné fungování je tedy obzvláště blahodárná dlouhodobější chůze. Takže se v těchto dnech prostě postavme pevně a stabilně nohama na zem. Dělejme vědomě své kroky, zastavme se uprostřed běhu kamsi a za čímsi, abychom si mohli uvědomit pomíjivost toho, za čím se ženeme a dali svým krokům smysluplný cíl a směr. Záleží na domě horoskopu, kde se tato konjunkce (probíhá jednou za osmnáct let) bude nalézat. Pokročilejší znalci astrologie si mohou též ujasnit čeho se bude toto uzemnění týkat.

V období Býka se tedy rozhodně nebudeme nudit, hlavně během emocionálních a jiných turbulencí, které asi během letu málokdo prožívá s naprostou lhostejností. Důležité je však obracet pozornost do nitra, k sobě samým a ke svým pocitům. Tak se může stát tento měsíc pro mnohé vskutku revolučním.

Čistě ženské, hluboce přírodní znamení Býka sebou představuje jedinečné spojení dítěte, anděla a tantrika. Umožňuje nám každým rokem znovu a znovu zažívat stavy čisté lásky, nevinnosti, ničím neposkvrněné touhy po objevování a zkoumání toho, co nám přináší bytí v těle ženy či muže. Za prvé je však třeba toto tělo s láskou přijmout bez výhrad a pochyb takové, jaké je, tady a teď!

Ať se daří a mějme se rádi!

Nadšená a zkušená profesionální astroložka, cestovatelka, umělkyně a vizionářka. „Baví mě vědomě utvářet svůj život a inspirovat k tomu i ostatní."